Terug naar inspiratie overzicht

5 inzichten van Ap Dijksterhuis over het vergroten van werkgeluk in hybride organisaties

Werken op kantoor was ooit de standaard, maar nu zijn we ‘Out of Office’, misschien wel voor altijd. In onze webcast-serie ‘Out of Office Forever: ongewone perspectieven op hybride werken’ deelt een inspirerende spreker iedere week haar of zijn ongewone perspectief op hybride organisaties en Out of Office werken.

Deze week spraken we met Ap Dijksterhuis. Hij is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de auteur van onder andere het boek ‘Op naar geluk’. In deze blog lees je in 5 minuten de inzichten uit het gesprek over werkgeluk in hybride organisaties.

 

Waarom is werkgeluk belangrijk voor organisaties?

“Als je als organisatie investeert in geluk heeft dat veel positieve consequenties. Zo zijn medewerkers productiever, hebben ze meer energie, gaan ze beter samenwerken, is er minder sprake van conflicten, is ziekteverzuim en verloop lager. Werkgeluk werkt als het ware als buffer tegen burn-out en stressklachten. Daarbij zie je tegenwoordig, zeker bij jonge mensen, dat werkgeluk nu een groter deel uitmaakt van het algemene geluk dat we ervaren. Twee generaties geleden werd werk ook wel gezien als manier om brood op de plank te krijgen. Tegenwoordig is dat anders en willen mensen veel meer geluk uit hun werk halen.”

Welke factoren bepalen of mensen zich gelukkig voelen?

“Grofweg kun je vier factoren onderscheiden. De eerste is betekenis: mensen doen het liefste werk waarbij ze andere mensen helpen en ze duidelijk het resultaat van hun werk zien en voelen. We willen werk waarbij we ons nuttig voelen en het idee hebben dat we zinvol werk doen. Daarnaast is autonomie belangrijk: het blijkt goed te werken voor werkgeluk als mensen meer vrijheden hebben. Vandaar dat hybride werken ook zo’n goed idee is: in principe krijgen mensen daarmee meer vrijheid om in hun werk in te richten, waardoor ze meer werkgeluk kunnen ervaren. Ten derde is een gevoel van competentie belangrijk voor werkgeluk: mensen willen het gevoel hebben dat ze het goed doen. Bijvoorbeeld complimenten krijgen van je baas of inzicht in je eigen bijdrage aan de prestaties helpen daarbij. Tot slot speelt verbondenheid een belangrijke rol in werkgeluk, het sociale aspect dus. Kun je bijvoorbeeld je baas vertrouwen? Word je niet gepest op je werk? Heb je genoeg interacties met collega’s? Over het algemeen heb ik er veel vertrouwen in dat hybride werken vooral een positieve invloed gaat hebben op werkgeluk, gesteld dat organisaties dit in goede banen leiden.”

Wat kunnen organisaties doen om werkgeluk te vergroten in hybride werken?

“Je verantwoordelijkheid als organisatie is om randvoorwaarden te scheppen waarin iedereen gelukkig kan zijn, ook in het hybride werken. Voor organisaties is het bijvoorbeeld belangrijk om mensen zoveel mogelijk vrij te laten en hen dus voldoende autonomie te geven. Tegelijkertijd brengt dit meteen een uitdaging met zich mee: de behoeften van mensen verschillen. Sommigen hebben het nu moeilijk en missen het directe contact. Anderen functioneren juist veel beter wanneer ze maar 1 à 2 dagen per week naar kantoor gaan. Als organisatie moet je daarom maatwerk bieden om die verschillen te accommoderen en zo een vorm vinden die het beste werkt voor de organisatie als geheel. Bovendien spelen ook leidinggevenden een belangrijke rol in werkgeluk bij hybride werken, bijvoorbeeld in het geven van vertrouwen en in het betrekken van medewerkers. Het is belangrijk om ook in digitale vorm een rondje langs je medewerkers te doen en initiatieven te ontplooien waarin je mensen bij elkaar houdt. Als we geluk meten, zit bij leidinggevenden de grootste variantie.”

Wat kun je als individu doen om je werkgeluk te vergroten bij het hybride werken?

“Ga op zoek naar werk waarbij je echt het gevoel hebt dat je een goede bijdrage levert aan de wereld. Je merkt dat zeker jongeren op deze betekenisgeving tegenwoordig veel nadruk leggen. Soms een beetje te veel vind ik. Verder is het bij hybride werken belangrijk dat je zelfkennis ontwikkelt. Ga bij jezelf na: wat zijn dingen waar je energie van krijgt en dingen die energie kosten? Wat is de omgeving waarin jij goed functioneert? Ben jij iemand die een groot deel van de tijd alleen moet zijn of krijg je juist energie van mensen? Meer zelfkennis over wat je energie geeft is belangrijk omdat je meer keuzes moet maken in een context van hybride werken.”

Wat is jouw tip voor CEOs als ze nadenken over de inrichting hybride werken?

“Het valt me op dat jongeren bewust vergelijkingen maken tussen bedrijven op basis van de randvoorwaarden die zij scheppen om werkgeluk te creëren. De tijd is voorbij dat we massaal in de fabriek stonden en werk zagen puur als iets om brood te verdienen. Dit zegt iets over de toekomst van werk: naast dat het businessmodel van organisaties moet kloppen, zouden CEOs meer aandacht moeten besteden aan werkgeluk:”

Hybride werken in jouw organisatie

Wil je meer weten over hybride werken en de effecten hiervan op het gedrag van mensen? En wil je nog meer ongewone perspectieven op de inrichting van de nieuwe werkwijze van jouw organisatie? &samhoud kan jouw organisatie ondersteunen bij het beantwoorden van deze vraagstukken. Voor meer informatie, neem contact op met Leonie Arkesteijn of Roosmaryn Spliet.

Auteur: Mara Soekarjo

Gerelateerde berichten