Agile transformatie

Het implementeren van een Agile manier van werken gaat niet over een nacht ijs. Het is een grootschalige verandering die consequent en met voldoende aandacht moet worden aangestuurd.

&samhoud ziet in de praktijk dat organisaties bij de implementatie vaak veel aandacht besteden aan processen en frameworks en daarbij onvoldoende oog houden voor de bijbehorende verandering in gewenst leiderschap, mindset en gedrag. De agile manier van werken wordt alleen oppervlakkig doorgevoerd, waardoor de gewenste positieve effecten uitblijven.

Vraagstukken waar organisaties tegenaan lopen zijn bv.: We werken agile in teams en willen graag opschalen naar programma- en portfolioniveau; hoe pakken we dit aan? We missen verbinding met topmanagement en business om een volgende stap in de transformatie te zetten, hoe kunnen we hen betrekken? We lopen vast in de verandercomplexiteit van Enterprise Agile, hoe kunnen we hier effectief mee om gaan? We weten dat we iets met agile cultuur & leiderschap moeten doen, maar weten niet hoe we het moeten aanpakken.

&samhoud helpt met het inrichten en samen implementeren van een Agile transformatie. Aan de hand van duidelijke en logische Agile principes wordt de verandering stap voor stap voortgezet. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de organisatie zelf eindverantwoordelijk blijft, om duurzame verandering te borgen.

Wij helpen organisaties met het werkzaam krijgen van de agile manier van werken door niet alleen te kijken naar processen en organisatiestructuur, maar ook naar het onderliggende gedrag dat verwacht wordt van medewerkers en het leiderschap. Wij zorgen dat alle betrokkenen voelen en ervaren wat het inhoudt om de klant centraal te stellen, wat het inhoudt om veilig te experimenteren en om niet bang te zijn om fouten te maken. Zo wordt de verandering naar een wendbare organisatie duurzaam geïmplementeerd in de organisatie.

Op basis van een Business Agility scan maken we scherp waar de organisatie nu staat en waar kansen liggen. We ondersteunen zorgvuldige besluitvorming inzake de ambitie zonder dogmatisme over de werkwijze. Samen definiëren we een concrete en breed gedragen vertaling van wat agile betekent voor jullie, die aansluit bij jullie visie en cultuur. Wij brengen veranderkundige- en gedrag expertise en denken mee over de oplossingsrichting en aanpak. Daarbij faciliteren wij bij de implementatie van de aanpak waarbij we de agile principes direct toepassen.

Door de juiste energie te mobiliseren, wordt de organisatie zo snel mogelijk eigenaar van de verandering. Zo komt de agile transformatie in een stroomversnelling.

We zien meetbare impact op KPI’s: Versnelling, Productiviteit, Effectief en beheersbare IT spend, groei in tevredenheid en aantrekkingskracht.

“Binnen een jaar hebben we de slag kunnen maken van binnen IT op verschillende manieren agile werken, naar een manier van samenwerken – met de business”.

Nieuwsgiering geworden? Luister dan snel naar deze podcast over hoe, met onze hulp, de Agile transformatie is doorgevoerd binnen Albert Heijn IT.