Behavioural Insights Scan


Verbeterpotentieel van specifieke processen of thema’s in kaart brengen (bijv. een AML of KYC proces) op basis van wetenschappelijke gedragsinzichten.

In een Behavioural Insights Scan zetten we gedragsinzichten in om mogelijkheden te identificeren waarmee een proces verbeterd kan worden. Om meer inzicht te krijgen in het proces, starten we vaak met een verdiepende sessie met verschillende stakeholders om hypothesen op te stellen voor het verbeteren van het proces. Deze hypothesen toetsen we vervolgens door middel van interviews, schaduwen en we kijken met medewerkers naar hun ‘employee journey’. Ook vullen we de ‘Core Engagement Loop’ in vanuit het perspectief van verschillende stakeholders. Dit model helpt met het identificeren van uitdagingen in gedrag in een bepaald proces. Ook brengt het de afhankelijkheden van verschillende stakeholders in kaart. Dit resulteert in inzicht in de gedragingen en hun drijfveren die de efficiëntie van het betreffende proces kunnen hinderen, evenals evidence-based aanbevelingen om het proces te verbeteren.