Business agility scan

Agile werken wordt vaak ingezet als middel om Business en IT effectiever samen te laten werken. In de praktijk zien we de vele voordelen van het toepassen van agile principes zoals korte feedbackloops, regelmatige afstemming tussen business en IT en focus op klantwaarden.

Ter gelijke tijd zien we ook de uitdagingen waar klanten tegenaan lopen. Bv. hoe zorgen we dat de verschillende teams die agile werken, dit ook op afgestemde wijze doen? Hoe schalen we agile op? Wat is de rol van senior management en directie in agile werken?  Hoe zorgen we dat we niet alleen de processen toepassen maar ook de benodigde verandering maken in cultuur en leiderschap?

In het bouwen van business agility onderscheiden wij zeven belangrijke shifts:
Customer: From pushing products to (data driven) innovation around customer needs
Way of Working: From functional silos to multidisciplinary teams with a clear responsibility
Strategy & Goalsetting: From detailed long-term plans to continuous planning & budgeting guided by clear vision
Technology landscape: From monolithic applications to micro services & automation around core products
Culture: From trying new things periodically to embracing uncertainty and experimentation
Leadership: From functional expert and problem solver to people leader and change agent

Op basis van onze ervaring bij klanten, wetenschappelijk onderzoek en expertise in gedragsverandering hebben we een Business Agility Scan ontwikkeld. Door middel van de Business Agility scan brengen we haarfijn in kaart waar de organisatie/afdeling nu staat en waar kansen liggen. De scan bestaat uit een aantal interviews, vragenlijst en waar nodig lezen van strategische documenten.

Uitkomsten van de scan:
1. Een gedeeld beeld van de huidige mate van business agility. Daarbij  definiëren we een concreet en breed gedragen vertaling van wat agile betekent voor jullie, die aansluit bij jullie visie en cultuur
2. Inzicht en transparantie in mogelijke verschillen in perspectief van senior management
3. Gedeelde besluitvorming ten aanzien van waar je naartoe wilt groeien als organisatie/afdeling, zonder dogmatisme over de werkwijze. Daarbij brengen wij veranderkundige- en gedrag expertise en denken mee over de oplossingsrichting en aanpak.
4. Een data-gedreven inzicht in de voortgang van het bouwen van business agility door middel van 0-1 metingen

De scan kan op maat worden aangepast.

Wat onze klanten zeggen:
“&samhoud zet een ijzersterk proces neer waar direct draagvlak en energie voor de benodigde verandering wordt gecreëerd.”