Hoe vergroot je de wendbaarheid en effectiviteit van een retailer in een snel veranderende digitaliserende wereld? ​

Met een integrale Agile transformatie die cultuur, manier van werken, leiderschap en strategie omvat

Een retailbedrijf is zeer onderhevig aan digitale ontwikkelingen. Om snel en effectief in te spelen op veranderende klantwensen en om de kansen van e-commerce, data & analytics en technologie optimaal te benutten, moet het bedrijf wendbaar zijn. &samhoud heeft hierbij geholpen door het ontwerpen, implementeren en aansturen van een Agile transformatie.

Resultaat

  • De organisatie is vergroot in effectiviteit, snelheid en wendbaarheid
  • De samenwerking tussen IT en business stakeholders is verbeterd 
  • De veranderbereidheid is toegenomen. Waar een jaar geleden weinig teams en leiders open stonden om Agile te gaan werken, is inmiddels Agile de norm geworden
  • Er is meer transparantie en inzicht in strategie en roadmaps
  • Binnen de data afdeling is de Agile mindset en cultuur totaal veranderd. IT Werknemers geven aan dat er een start is gemaakt met het doorbreken van silo’s, men sneller tot een eerste versie van hun product komt en men sneller feedback geeft
“ Nog steeds zijn we continu met elkaar in dialoog en kijken samen of we nog goed op koers liggen. We gebruiken hiervoor een kort-cyclische methode, waarmee we elkaar gericht informeren en verdieping zoeken als dat nodig is. ”

Onze aanpak

&samhoud begeleidt – volledig digitaal op afstand – de Europese IT organisatie bij het vormgeven, aansturen en vergroten van business agility over 5 verschillende landen en een regionale IT afdeling. We hebben gekozen voor twee aanpakken. De value stream approach richt zich op het vergroten van de business agility. De agile werkwijze is gedefinieerd (met SAFE als framework), agile kennis en awareness zijn vergroot en binnen specifieke afdelingen werken we met hands-on coaching on the job. Hierbij kun je denken aan het prioriteren van nieuwe klantvragen, het op een juiste manier aansturen van agile teams en het toepassen van agile principes om cultuur te veranderen. De principled approach is organisatie breed en kijkt hoe de agile principes op de gehele IT organisatie kan worden toegepast en hoe je agile gedrag binnen een organisatie kunt stimuleren. Denk aan het formuleren van een heldere strategie, het inrichten en implementeren van agile portfolio management en het ontwikkelen van agile leiders.

Together we build a brighter future

Unieke aanpak in transformatie

Door niet alleen te focussen op processen en inhoud, maar juist ook op gedrag en cultuur veranker je de nieuwe manier van werken op een duurzame wijze. Door te zorgen voor ongewone elementen in de aanpak en oog te houden voor de menselijke en praktische kant van een verandering, krijgt de transformatie vleugels. Dit kan &samhoud als geen ander.

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op en bespreken we het samen.

Floris de Bruin
LinkedIn +31 6 13073699