Hoe bouwen wij aan uniform leiderschap in een snel veranderende wereld?

Door onze leiders te ontwikkelen als rolmodel en leiderschap te koppelen aan de gezamenlijke purpose, strategie en waarden

VodafoneZiggo levert vaste, mobiele en geïntegreerde communicatie- en entertainmentdiensten aan consumenten en bedrijven. Voor een succesvolle integratie van Vodafone en Ziggo wilde het bedrijf onder andere werken aan leiderschap zodat leiders geëquipeerd zijn voor de toekomst, dezelfde taal spreken en als rolmodel fungeren voor het waarmaken van deze gezamenlijke purpose, strategie en waarden.

VodafoneZiggo zocht een partner om een ontwikkeltraject te ontwerpen en te faciliteren voor alle people leaders (~550) die ook moet leiden tot een hechte leiderschapscommunity.

Resultaat

  • De leadership journey heeft geresulteerd in een sterkere feedbackcultuur met sturing op zowel resultaat als gedrag, leiders die de purpose en strategie kennen, weten hoe zij hieraan bijdragen en communiceren helder naar hun team, een verdieping en verheldering van leiderschapsskills en inzicht in the way of working van de toekomst 
  • Stijging in het MTO onderzoek op zowel Engagement index als Managers index (+3)
  • Hoge tevredenheid over de aanpak bij deelnemers: gecreëerde waarde (10)
“ Op een schaal van 1 tot 10 scoort &samhoud een 10 op tevredenheid over de geleverde waarde! ”

Onze aanpak

Het ontwikkeltraject noemden we de ‘Leadership Journey’ en het ontwerp van de journey had drie uitgangspunten:

  1. Het moest maximaal aansluiten bij de business uitdagingen en bestaande initiatieven
  2. De journey wilden we in co-creatie ontwikkelen om van meet af aan co-ownership te voelen en te stimuleren
  3. De focus lag op  inspiratie, verbinding en gedragsverandering en daarmee blijvende impact op skills en community te creëren

Het programma zelf is een blended learning approach van off site en on site activiteiten, online en offline middelen, gamification, individuele begeleiding en groepsactiviteiten, grote collectieve experiences’ en verdieping in kleine groepen.

Voorbeelden van ingezette instrumenten en interventies zijn digitale kennis en leiderschapgames, leiderschapsevenementen, 360 feedback, eendaagse en meerdaagse ontwikkelsessies, teamsessies en gamified e-learning.

Together we build a brighter future

Unieke aanpak in transformatie

  • Wij koppelen strategische uitdaging aan gedragsontwikkeling bij alle leidinggevenden
  • Wij leveren een geïntegreerde en ongewone aanpak met digitale gamification en uiteenlopende interventies
  • Verbinden van inhoud en beleving is een duurzame aanpak: de Leadership Journey creëert verbinding en inspiratie voor de toekomst

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op dan bespreken we het samen

Koen Husmann
LinkedIn +31 06 25152480