Hoe creëren we op een duurzame manier een Agile mindset binnen onze IT afdeling?

Door het uitvoeren van een bottom-up aanpak, met gamification en nudging methodiek, gefocust op activatie en agile vaardigheden ontwikkeling. Hierdoor verandert de context, wat aanzet tot langdurige gedrags- en cultuur verandering

Onze klant is een wereldwijde asset manager met circa 600 miljard aan beheerd vermogen (AuM). De IT organisatie is begonnen aan een agile journey en heeft al indrukwekkende resultaten geboekt in termen van performance, continuïteit van services en werknemerstevredenheid. Echter, de organisatie heeft moeite met de beoogde omslag in cultuur, gedrag en leiderschap. 

Resultaat

 

Verbeterde feedback cultuur: 

  • 27%  lagere drempel voor het vragen en geven van feedback op gedrag
  • 18% verbetering in motivatie om feedback op gedrag te verbeteren

Hoge energie en betrokkenheid voor het maken van de verandering: 

  • 2 andere bedrijfsonderdelen vroegen om een soortgelijke aanpak, vanwege het succes en enthousiasme van de ambassadeurs
  • 80% van de ambassadeurs gaven zich vrijwillig op om een leidende rol op zich te nemen in de tweede fase van het programma
“ Door deze aanpak voelde ik me op een heel andere manier betrokken bij de verandering. Het heeft me aan het denken gezet over de impact van mijn eigen gedrag binnen de organisatie. ”

Onze aanpak

Met behulp van een organizational network analysis (ONA) is een groep van initiële ambassadeurs gekozen. Zij deden mee aan een pilot, bestaande uit twee sporen:


Ontwikkeling van agile vaardigheden
Op basis van de kernwaarden van de organisatie en met hulp van ambassadeurs zijn er vijf Agile vaardigheden geselecteerd (psychologische veiligheid, fixed & growth mindsetfeedback op gedrag, diep luisteren en bevragen en cross-functionele samenwerking). De ambassadeurs zijn aan de slag gegaan met ontwikkeling van deze vaardigheden door middel van modules en het organiseren van praktische interventies is de groep. 


Aanzetten tot gedragsverandering
De groep ambassadeurs ontwikkelde zogenoemde nudges en gamification oplossingen om collega’s in de organisatie aan te zetten tot gewenst gedrag. Uiteindelijk zijn er, met behulp van design thinking, drie prototypes van nudges ontwikkeld in de nudge labs.

Together we build a brighter future

&samhoud is expert in het teweeg brengen van duurzame verandering door nudging en gamification. Door te focussen op diepgewortelde gedragspatronen bij individuen en organisaties, waarborgen wij de duurzaamheid van de culturele verandering.

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op dan bespreken we het samen.

Floris de Bruin
LinkedIn +31 6 13073699