Werken met onze klanten

Hoe kunnen we leren en verbeteren in een sterke cultuur van betrokkenheid?

In samenhang en openheid de sturing op resultaat aanscherpen

DELA is een zeer succesvol bedrijf in de markt voor uitvaartdiensten en verzekeren. Er heerst een sterke cultuur van betrokkenheid bij elkaar en bij klanten en het DELA-verhaal wordt intern en extern goed uitgedragen. Echter, met een cultuur gefocust op betrokkenheid ontbreekt soms de scherpte in de sturing op resultaat. Het strategische vraagstuk van DELA was daarom: hoe kunnen we leren van elkaar en verbeteren zonder de kracht van onze huidige cultuur van betrokkenheid te verliezen?

In 2013 is een ambitieuze visie en strategische richting bepaald voor 2020. In 2019 zijn de strategische doelen op alle onderdelen waargemaakt die in 2013 als onwaarschijnlijk werd beschouwd:

  • Op het Mens perspectief was het doel om #1 Great Place to Work te worden. Gerealiseerd: 3 keer #1 in Nederland en 1 keer #5 in Europa
  • Op het Leden perspectief was het doel om een NPS te halen boven 25. Gerealiseerd: NPS 60
  • Op het Omgeving perspectief was het doel om onder niet-leden 3 keer minimaal 70 te halen. Gerealiseerd: 6 maanden op rij minimaal 70
  • Op het Finance perspectief was het doel altijd winstdeling waar te maken. Gerealiseerd: altijd winstdeling met aanpassing businessmodel
  • Daarnaast vinden medewerkers DELA anno 2020 een lerende organisatie en is de geloofwaardigheid van het management verbeterd
“ Het werkplezier en de trots op DELA is enorm vergroot en nog steeds zijn we, aan de hand van een kort-cyclische methode, continu met elkaar in dialoog en kijken samen of we nog goed op koers liggen. ”

Directeur P&O na winnen Great Place to Work Nederland

Onze aanpak

We zijn niet vertrokken vanuit wat ontbrak maar vanuit wat juist heel sterk aanwezig was bij DELA: een cultuur van betrokkenheid en samenwerken. Binnen de veiligheid van de onderlinge relatie zijn we gaan werken aan openheid, feedback en het gesprek over ‘harde’ resultaten. Er is met een groot deel van de organisatie een gezamenlijke visie en gewaagd doel ontwikkeld. Deze zijn als richtinggevend uitgangspunt genomen voor sturing op zowel de strategie als de ontwikkeling van de medewerkers.

  • Om de strategie te realiseren en ieders rol daarin verduidelijken, is een uniforme werkwijze en manier van sturen neergezet voor de gehele organisatie
  • Prestatiemanagement is een centraal thema geworden bij DELA. Door in alle organisatieonderdelen en teams heldere afspraken te maken zijn de verwachtingen duidelijk en prestaties inzichtelijk gemaakt
  • Om de ontwikkeling van medewerkers verder te stimuleren, is ook gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van het management en het besef van hun cruciale rol in de reis van DELA

Together we build a brighter future

Unieke aanpak in transformatie

Door het vraagstuk met een integrale blik te bekijken – bedrijfsvoering, sociale normen en persoonlijke overtuiging – konden we achterhalen waar de kracht en energie bij DELA ligt en waar de uitdagingen lagen. Met onze brede specialisatie op het gebied van sturing, strategie ontwikkeling en executie, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en vertaling daarvan in inspirerende en effectieve interventies, konden we DELA vervolgens helpen lerend vermogen te creëren op basis van hun kracht.

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op en dan bespreken we het samen.

Wouter van Daalen
LinkedIn +31 06 52464806