Hoe maak je risicomanagement meer toekomstgericht?

Door risicovolle gedragspatronen en grondoorzaken inzichtelijk te maken en proactief aan te pakken

Een internationale bank werd geconfronteerd met gedrags issues. De kans op herhaling is groot. Bovendien kampt de bank met hoge druk op kostenreductie en groei. Aan de hand van een Behavioural Risk Review (BRR) identificeerde &samhoud de aspecten die  een hoog risico vormen voor toekomstige problemen. Door het toepassen van de gedragslens werden de grondoorzaken van risicovol gedrag binnen de bank inzichtelijk, wat een sterk uitgangspunt vormde voor interventies om deze risico’s te mitigeren.

Resultaat

  • De BRR leverde een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van risicovolle gedragspatronen en grondoorzaken van dit gedrag, zoals ineffectieve sturing, ineffectieve groepsdynamieken en tegenstrijdige doelen
  • Binnen de bank is het bewustzijn vergroot over de relevantie van gedrag en cultuur bij het ontstaan van risico’s
  • De inzichten uit de BRR stelden de bank in staat om de geïdentificeerde grondoorzaken van de risicovolle gedragspatronen gericht te adresseren en zo het risico op herhaling effectief te mitigeren
“ The outcomes stemming from high behavioral risk reduce cultural capital, damage the firm and the trustworthiness of the industry over time. ”

Kevin Stiroh, Executive Vice President of the New York Federal Reserve Bank and head of the Supervision Group

Onze aanpak

Tijdens de BRR is informatie verzameld via vertrouwelijke gesprekken, observaties op de werkvloer, een online survey en uitgebreid onderzoek van organisatiedocumenten en data. In het BRR rapport is een overzicht gegeven van de meest risicovolle gedragspatronen en van hun grondoorzaken, geïllustreerd met data (zoals quotes) en onderbouwd met gedragswetenschappelijke inzichten. Deze inzichten hebben het senior management geholpen om het risicomanagement van de bank te verbeteren vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief en om gerichte interventies te ontwerpen die de risico’s aanzienlijk verkleinen.

De BRR bestond uit 3 fasen:

  • In de Planningsfase is de methodiek geïntroduceerd aan de kernbetrokkenen en zijn voorbereidingen getroffen voor het onderzoek
  • In de Onderzoeksfase zijn kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld
  • In de Rapportagefase is de verzamelde data geanalyseerd en zijn inzichten uit de gedragswetenschappen toegepast om de resultaten te relateren aan risico’

Together we build a brighter future

  • &samhoud biedt een unieke combinatie van ervaring in risicomanagement en toezichthouden, samen met een brede achtergrond in gedragswetenschap en gedragsverandering
  • De werknemers in het team van &samhoud dienen als onafhankelijke onderzoekers die kwalitatieve en kwantitatieve data verzamelen middels een semi-gestructureerd proces

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op dan bespreken we het samen.

Wieke Scholten
LinkedIn +31 06 15190078