Hoe realiseren we de groeiambities van het nieuwe Videoland platform? 

Door het ontwikkelproces te versnellen en meer voorspelbaar te maken

Videoland is al jaren commercieel erg succesvol, maar mede door het succes liep het platform tegen haar (technische) grenzen aan. Dit creëerde een urgente behoefte aan een nieuw platform die RTL grotendeels in-house ontwikkelde via een agile werkwijze. Echter, de opleveringsdatum moest meerdere malen worden  uitgesteld en de samenwerking rondom het nieuwe platform dreigde vast te lopen. Wij zijn gevraagd in kaart te brengen hoe dat kwam en om samen met RTL te werken aan een oplossing. 

 

 

Resultaat

Versnelde oplevering van het nieuwe platform en een daarbij gepaarde kosten besparing. Redenen: ​

  • 50% stijging van de velocity bij de drie teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling (vergeleken met de eerste sprint)​
  • Snelle identificatie en verwijdering van blokkades (11 in de eerste 8 werken) ​
  • Effectievere stuurgroep door inrichting van duidelijke overlegstructuur en het opstellen van heldere KPI’s ​
  • Verhoogd eigenaarschap en innovatie in de teams door nieuwe systematiek en verbeterde samenwerking tussen teams
“ &samhoud leverde een haarscherpe, objectieve analyse icm. met een concrete aanpak die echt de verandering in onze organisatie mogelijk heeft gemaakt. ”

Onze aanpak

Allereerst voerden we een analyse uit, met een groot aantal betrokkenen, van de grondoorzaken voor de vertraging van de ontwikkeling van het platform. Vanuit daar zijn we gezamenlijk gaan werken aan de volgende oplossingen: (i) Duidelijke opdrachtomschrijving en strategisch kader als gedeeld uitgangspunt voor alle besluitvorming, (ii) Aanpassingen in structuur & rollen voor meer focus, (iii) Heldere besturing & besluitvorming ritmiek en (iv) Gedrag & samenwerking op basis van alignment en autonomy. De nadruk lag op het versterken van de cruciale verbindingen tussen enerzijds de afdelingen Tech, Commercie & content en data-analyse, en anderzijds de lagen senior management, stuurgroep en ontwikkelteams van het bestaande en het nieuwe platform. 

Together we build a brighter future

Unieke aanpak in transformatie

Om de versnelling van het platform te realiseren was een verandering in gedrag nodig bij zowel het senior management als de ontwikkelteams. Wij hebben een implementatieaanpak ontwikkeld die beide werelden met elkaar verbindt. Daarbij hebben wij een doorbraak in eigenaarschap en begrip tussen o.a. de afdelingen Tech en Commercie gerealiseerd, doordat we de taal van beiden spreken en de verbinding hebben kunnen maken.

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op dan bespreken we het samen.

Floris de Bruin
LinkedIn +31 6 13073699