Confrontatiesessie & case for change

We hebben afgelopen jaren diverse klanten geholpen met hun digitalisering uitdagingen door de samenwerking tussen business & IT/technology sterk te verbeteren. We zien vaak dat de gedragspatronen die een goede samenwerking belemmeren, voortkomen uit een klassieke visie vanuit de gedachte dat IT / technologie een interne leverancier van de business is. Echter, we werken in een digitale wereld waarin het huidige kernproduct of service van een bedrijf verweven is met IT / Technologie. Business en IT / Technologie vormen samen de kern van het bedrijf.
Bij een digitale transformatie is een gedeeld vertrekpunt, vanuit de verschillende perspectieven essentieel. Daarbij is het nodig dat de huidige knelpunten en de oplossingsrichtingen door senior management onderkent worden, inclusief hun eigen rol hierin. Wij doen dit door het voeren van het echte gesprek waarin alle olifanten in de kamer inzake de samenwerking op constructieve wijze besproken worden.
Dit gebeurt op heldere en neutrale wijze, zonder in een blame-game verzeild te raken of door ontoegankelijk taalgebruik. De focus hierbij ligt in eerste instantie op senior en middenmanagement niveau, aangezien deze laag verantwoordelijk is voor de keuze t.a.v. organisatie inrichting en technologie.

Wat onze klanten zeggen:
“We hebben meer volwassen en evenwichtige besluitvorming inzake technologie gerelateerde projecten”