De gedragskant van Post Merger Integratie

Het is een uitdaging gebleken na veel fusies en overnames om ook in de samenwerking van twee organisaties te kapitaliseren op de voordelen van het samengaan. Regelmatig blijft het bedrijf nog ongewenst verdeeld in “Oranje en Blauw”, “Noord en Zuid”, “ex-A en ex-B”. Dit leidt tot inefficiënties, afname van productiviteit of dienstverleningsniveau en onvoldoende synergie. Een expliciete agenda om de gewenste effecten op gedrag, vormgegeven in verbinding met de milestones van de integratie biedt een enorme kans voor versnelling op dit vlak.  Een dieper begrip van de gedragingen en de cultuur van de organisaties, waar het vandaan komt en welke kansen en risico’s daarmee ontstaan is essentieel. Daarbij is de aandacht voor het expliciteren van de strategische keuzes belangrijk voor eenduidigheid aan de top en een goede, oprechte communicatie-aanpak. Als leidinggevenden hiermee ook goed voorbereid worden op de beweging, telt het allemaal op, en is de kans op het behalen van de doelstellingen van de fusie en integratie aanzienlijk vergroot.