Terug naar inspiratie overzicht

“Mijn overstap naar &samhoud is ingegeven door mijn wens om vanuit een andere rol organisaties in verschillende sectoren te kunnen ondersteunen bij het oplossen van strategische vragen zoals, bijvoorbeeld de effectieve bestrijding van financiële criminaliteit.”. In haar nieuwe rol gaat Van Doorn haar expertise aanwenden om risicomanagement in organisaties te versterken.
Juliëtte van Doorn stond na de financiële crisis aan de basis van het nieuwe toezicht op gedrag en cultuur in de financiële sector. Zij combineert haar kennis van duurzame gedragsverandering met uitgebreide kennis op het gebied van governance en risicomanagement.

Van Doorn is – na Femke de Vries (2018) en Wieke Scholten (2019) – de derde gerenommeerde expert op het gebied van gedrag en cultuur die de overstap maakt naar het adviesbureau. Na de financiële crisis stonden zij aan de basis van het innovatieve gedrag- en cultuurtoezicht bij DNB. De destijds ontwikkelde toezichtaanpak dient wereldwijd nog steeds als voorbeeld voor toezichthouders. Scholten was na haar werk bij DNB-hoofd Behavioural Audit bij de Royal Bank of Scotland in Londen en promoveerde op onderzoek naar drijfveren van wangedrag in de financiële sector. De Vries was lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten en is bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Multidisciplinaire aanpak die gericht is op duurzame verandering van gedrag
De combinatie van deze toezicht- en gedragsexpertise gecombineerd met 30 jaar ervaring in organisatieverandering heeft tot een unieke aanpak geleid, die organisaties in staat stelt om risico’s eerder op het spoor te komen, hun risicomanagement meer vooruitblikkend te maken en problemen effectiever aan te pakken. Deze aanpak wordt momenteel in binnen en buitenland ingezet. Ook Reuters schreef al eerder over deze aanpak, lees hier meer.

Femke de Vries, managing partner bij &samhoud: “Organisaties nemen vaak aan dat mensen ‘het juiste’ zullen doen wanneer je een helder proces ontwerpt of stuurt op duidelijke KPI’s. In de praktijk maken mensen echter ook (onbewuste) keuzes die je niet in formele procedures kunt vangen. Door het toevoegen van dit gedragsperspectief kunnen organisatie problemen voorkomen en kansen beter benutten.”

Scholten: “Onze veranderaanpak is effectief doordat we de drijfveren van gedrag begrijpen. We gebruiken inzichten uit de gedragswetenschap om risicovolle gedragspatronen en oorzaken daarvan bloot te leggen. Denk bijvoorbeeld aan impliciete sociale normen die ervoor zorgen dat medewerkers niet durven te escaleren, of tegenstrijdige KPI’s waardoor het voorkomen van fraude ondergeschikt raakt. Vervolgens brengen we concreet in kaart waar we moeten interveniëren om risicogedrag te voorkomen.

Zo ontwikkelde &samhoud een innovatieve aanpak om door de inzet van ‘nudging’ het anti-witwasproces bij banken te verbeteren. (lees hier meer over in het artikel op Thomson Reuters)

Gerelateerde berichten