Digital transformation scan

Digitale disruptie is in volle gang en zal in de toekomst effect hebben op steeds meer verschillende branches. Meer dan 88% van een groep directeuren rapporteren dat digitale disruptie een grote of transformerende impact zal hebben op hun sector.
Digitale transformatie gaat over aanpassen en toepassen van technologie om in de kern wendbaar, innovatief en klantgericht te zijn. Voor veel organisaties is het een grote uitdaging om digitale transformatie op een juiste manier in hun strategie te verwerken.
Succesvolle digitalisering gaat veel verder dan alleen investeren in de juiste technologie. Het is essentieel dat er in de organisatie een juiste basis staat waarbinnen technologie en innovatie centraal staan. We zien zeven bewezen factoren die bijdragen aan het bouwen van een digitale organisatie.

Organisatie: In hoeverre helpt de huidige organisatiestructuur ons om meer digitaal te worden?
Manieren van werken: In hoeverre stelt de huidige manier van werken de teams in staat om agile te werken?
Talent: In hoeverre zorgen we voor een omgeving die digitaal talent aantrekt, ontwikkelt en vasthoudt?
Capabilities bouwen: In hoeverre hebben we de juiste digitale capabilities om de digitale strategie nu en in de toekomst uit te voeren?
Cultuur: in hoeverre past de cultuur bij een digitale cultuur?
Leiderschap: In hoeverre fungeren leiders als rolmodel, stimuleren ze digitaal gedrag en sturen ze de verandering aan?
Change: In hoeverre voelen we urgentie en en zijn we enthousiast over digitalisering?
Op basis van wetenschappelijk onderzoek, ervaring en best practices hebben we een Digital Maturity Scan ontwikkeld. Door middel van de Digital Maturity Scan brengen we in kaart waar de organisatie/afdeling nu staat op het gebied van digitale transformatie en waar kansen liggen. De scan bestaat uit interviews, een vragenlijst en waar nodig analyseren van reeds bestaande documenten. Hierna worden de resultaten besproken en een ambitie geformuleerd.
Uitkomsten van de scan:
1. Inzicht in de huidige mate van volwassenheid t.a.v. de 7 factoren die bijdragen aan digitale transformatie.
2. Een overzicht van sterke en verbeterpunten met betrekking tot de digitale transformatie.
3. Inzicht in mogelijke vervolgstappen.
4. Draagvlak voor de verandering omdat er de gehele organisatie wordt betrokken.
De scan kan op maat worden aangepast.