Duurzaamheid & gedragsverandering

Duurzaamheid & gedragsverandering

De duurzaamheidstransitie is misschien wel het meest urgente en complexe vraagstuk van onze tijd. Niet alleen wet- en regelgeving dwingen organisaties tot duurzame keuzes, ook klanten en medewerkers vragen erom. Maar hoe voorkom je dat ‘duurzaamheid’ niet meer is dan een set aan mooie beloftes in je jaarverslag en hoe maak je echt impact?

Het gedrag van leiders en medewerkers is hierin de sleutel tot succes: zij moeten moedige keuzes maken, risico’s durven nemen en beloftes omzetten in actie!

Ondanks goede intenties en mooie duurzaamheidsplannen, zien we dat bedrijven moeite hebben met het realiseren van deze plannen. De complexiteit is te groot, het levert teveel dilemma’s op voor het huidige businessmodel of het wordt te versplinterd aangepakt.

Naast een goede inhoudelijke aanpak met een heldere strategie, businesscase en reporting is energie, draagvlak en een gezamenlijke overtuiging in de organisatie én het ernaar handelen cruciaal. Want of je nu aan de slag wilt met duurzaamheid omdat je compliant wilt zijn of juist thought leader, iedereen zal mee moeten om echt impact te maken.

Ontwikkelen en integreren van de duurzaamheidsvisie en strategie

Wanneer binnen een organisatie visie en strategie op duurzaamheid verder vorm moet krijgen, of juist geïntegreerd moet worden in de bedrijfsbrede strategie, helpen we met het bepalen van richting en doelen, het maken van keuzes en het inzichtelijk maken van de benodigde gedragsverandering. Een praktische ‘Sustainability maturity scan’, een materialiteitenmatrix en/of een integraal (verander)verhaal zijn het startpunt voor het tot leven brengen en het waarmaken van deze doelen.

Het resultaat:

 • Inzicht in de huidige en gewenste volwassenheid t.a.v. duurzaamheid op strategisch, organisatie en cultureel niveau

 • Integraal overzicht van alle strategische duurzaamheidsdoelstellingen, initiatieven en projecten

 • Een helder en inspirerend verhaal over waar de organisatie voor staat qua duurzaamheid en wat hun doel is, vertaald naar effectieve communicatiemiddelen

 • Een heldere koers qua duurzaamheid, passend bij de organisatie en strategie

Tot leven brengen en waarmaken van de duurzaamheidsstrategie

Om er voor te zorgen dat duurzaamheidsambities niet alleen omarmd worden, maar ook actief gerealiseerd worden is het noodzakelijk om de juiste voorwaarden te scheppen, zoals:

 • Het creëren van bewustwording en het mobiliseren van energie op alle lagen in de organisatie met een juiste balans tussen noodzaak en kansen

 • Het samen met het bestuur en leidinggevenden doorvertalen van de duurzaamheidsambities naar besluitvorming en sturing

 • Het actief betrekken van teams in het doorvertalen van de duurzaamheidsambities naar hun concrete dagelijkse werk

 • Het creëren van een omgeving waar een bijdrage aan de duurzaamheidsambitie gestimuleerd wordt (oa. performance management)

 • Het inzichtelijk maken wat gedrag van mensen in de organisatie drijft en samen met medewerkers ontwikkelen van effectieve manieren (oa. gamifications en nudges) om de benodigde gedragsverandering te stimuleren

Het resultaat:

 • Positieve energie en betrokkenheid bij medewerkers

 • Het waarom, wat en hoe van de duurzaamheidsstrategie is helder voor medewerkers

 • Versnelde realisatie van de duurzaamheidsstrategie via co-creatie met medewerkers

Activeren van duurzaam gedrag bij klanten

Naast het zelf maken van impact met eigen bedrijfsvoering en eigen medewerkers, ligt er enorme potentie in het inspireren van klanten en hen aan te zetten tot het maken van duurzame keuzes.

Wij helpen bij het bepalen waar de beste kansen liggen om impact te maken. Samen met ons zusterbedrijf &samhoud Creative Tech ontwikkelen we vervolgens digitale één of meerdere (digitale) concepten of innovatieve campagnes om duurzame keuzes makkelijker te maken voor klanten.

Het resultaat:

 • Radicalere, onverwachte keuzes en verbeterrichtingen die duurzame keuzes makkelijker maken voor klanten