Grondoorzakenanalyse

Het analyseren van de grondoorzaken van een incident of andere situatie, op basis van wetenschappelijke gedragsinzichten.
In een grondoorzaken analyse kijken we naar grondoorzaken van gedrag van mensen (in een bepaalde situatie of gedurende een bepaalde periode) dat heeft geleid tot bepaalde problematiek (een incident of een andere ongewenste uitkomst). We kijken hierin dieper dan de ‘zichtbare’ gedragspatronen en feiten, maar kijken ‘onder de waterlijn’ naar dieperliggende grondoorzaken. Een grondoorzakenanalyse geeft daarmee inzicht in het ontstaan van een incident of situatie en biedt aanknopingspunten voor lessons learned zodat de organisatie lering uit de situatie kan trekken.