Kostenbesparing en gedrag

De gangbare vormen van kostenbesparing hebben ieder hun effect op kosten en op de organisatie. Vaak hebben zij het nadeel dat de genomen maatregelen worden ingehaald door ingesleten gewoonten en overtuigingen, die maken dat kostenprogramma’s een terugkerend fenomeen worden. De ‘gedragsaanpak’ op kostenbesparing heeft als doel om een blijvend effect te creëren. Vanuit de ambitie om gedragspatronen in de organisatie te verleggen komt de organisatie regelmatig uit op radicalere, onverwachte keuzes en verbeterrichtingen die de waarde voor klant en medewerkers verhogen en kosten verlagen.