Duurzame ontwikkeling van leiders

Leiderschapsontwikkeling heb je in alle soorten en maten. De vorm en inhoud van leiderschapsontwikkeling wordt bepaald door de strategische uitdagingen van de organisatie. Het doel is dan ook dat leiders zich duurzaam ontwikkelen op een manier die bijdraagt aan de strategie van een organisatie. Wij geloven daarbij dat als we werkelijk willen dat leiders veranderen, leiderschapsontwikkeling ingebed moet zijn in het ecosysteem waarin de leidinggevenden dagelijks opereren. Om gedrag te ontwikkelen werken we aan bewustwording, vaardigheden, leren in de praktijk, reflectie, borging en voortgangsmetingen. Daarnaast bepalen we samen welke interventies nodig zijn in de formele (structuur, processen, KPI’s, beleid) en informele elementen (ongeschreven regels, sociale normen) van een organisatie om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen bij leiders.

Onze interventies zijn impactvol, inspirerend, innovatief en onderbouwd vanuit data. We hanteren een balans tussen ratio en emotie en sluiten aan op verschillende leerstijlen.