Solving strategic challenges through the behaviour of people

We inspire and connect

Menselijk gedrag is de sleutel voor succes van organisaties. Om dat gedrag te beïnvloeden en te veranderen, is onze aanpak tweeledig. Enerzijds maken we hebben we een krachtige, wetenschappelijk onderbouwde, analytische kant. Anderzijds ontwerpen we programma’s en interventies waarin inspiratie en verbinding centraal staan. Beide zijn nodig om mensen te raken en te bewegen in combinatie met het veranderen van organisatie, systemen en processen.

Strategische vraagstukken benaderen we integraal vanuit de volgende vier expertises:

Strategie, cultuur en versterken identiteit

Onze ervaring is dat succes pas ontstaat als een strategie daadwerkelijk loskomt van de tekentafel. Daarom is het cruciaal om in de ontwerpfase al strategie te verbinden met het gewenste gedrag en het vervolgens in samenhang te managen. &samhoud is expert in het maken van zo’n goed doordachte aanpak, waarbij wij kennis van organisatieverandering, gedragsverandering en business combineren. Dat heeft zichtbare impact op de resultaten, snelheid en energie van de verandering. 

Strategische vraagstukken

waar wij bij kunnen helpen

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

Risicomanagement door een gedraglens

Risicomanagement is vaak gericht op formele structuren. Maar het naleven van processen, inzetten van controles en inrichten van systemen biedt geen garantie voor effectief risicomanagement. Daarvoor is het gedrag van medewerkers te complex. 

Wij helpen je bij het blootleggen van de risico’s van gedrag. We analyseren de diepgewortelde oorzaken van de huidige gedragspatronen. Evervolgens stimuleren we het gewenste gedrag met passende interventies, zoals gamification en nudging. 

Strategische vraagstukken

Waar wij bij kunnen helpen

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

Business – Technologie samensmelting

Regelmatig spreken we klanten waar de business zich niet geholpen en IT zich niet begrepen voelt. De business vindt IT te duur, heeft geen grip en ervaart te weinig waarde. IT vindt de business onduidelijk. Dat leidt tot complexe sturing en verstikking van innovatie. Herkenbaar?  

 &samhoud is expert in het verbinden van deze twee werelden. Door gedragspatronen te veranderen, vergroten we wederzijds begrip, wendbaarheid, effectiviteit en digitale innovatiekracht. 

Strategische vraagstukken

Waar wij bij kunnen helpen

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

Leiderschap- en teamontwikkeling 

Het oplossen van strategische vraagstukken door het gedrag van leiders en hun teams

Bij &samhoud geloven we dat het gedrag van leiders en teams de sleutel tot succes is voor hoge performance en het oplossen van strategische uitdagingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat leiders onlosmakelijk verbonden zijn met het organisatie systeem waarin ze opereren.

Losstaande leiderschapsprogramma’s lossen strategische vraagstukken niet op. Waarom? Vaak zien we dat leiders een inspirerend programma volgen en vol goede intenties aan de slag gaan met wat ze hebben geleerd. Maar terug op de vertrouwde werkvloer veert het nieuw geleerde gedrag vaak snel terug naar het oude.

Daarom investeren wij in duurzame gedragsverandering van leiders en hun medewerkers, gekoppeld aan de business doelstellingen en in de context waarin ze opereren.

Strategische vraagstukken

Waar wij bij kunnen helpen

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

“Together we build a brighter future. We achieve breakthroughs by inspiring and connecting people”.

Als je heel goed weet waarom je bestaat als organisatie, kun je gericht en betekenisvol beslissingen nemen, de juiste mensen en de juiste klanten aantrekken, en succesvol zijn.

Ons hoger doel is ‘Together we build a brighter future’, gericht op de toekomst in het volle besef dat we het met elkaar moeten doen: samen komen we verder. Dit leven wij door de manier waarop wij werken voor en met onze klanten. Wij helpen klanten om vanuit hun visie impact te maken op voor hen belangrijke maatschappelijke thema’s.

Daarnaast hebben wij een Brighter Future Agenda. Door middel van deze agenda bouwen we aan een Brighter Future voor de maatschappij door mensen te inspireren en kansen te geven hun talenten te ontplooien.

Lees ons verhaal