People & Technology

Regelmatig spreken we klanten waar de business zich niet geholpen en IT zich niet begrepen voelt. De business vindt IT te duur, heeft geen grip en ervaart te weinig waarde. IT vindt de business onduidelijk. Dat leidt tot complexe sturing en verstikking van innovatie. Herkenbaar?

&samhoud is expert in het verbinden van deze twee werelden. Door gedragspatronen te veranderen, vergroten we wederzijds begrip, wendbaarheid, effectiviteit en digitale innovatiekracht.

Onze aanpak is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen Business en IT. Wij pakken daarbij de grondoorzaak van het probleem aan: samenwerking en gedrag. Complexe IT en processen creëren zichzelf namelijk niet.

We bieden maatwerk en zijn onafhankelijk, mede omdat we geen extra belang hebben bij meer of minder IT-investeringen. We spreken de taal van Business en IT en challengen en verbinden op alle niveaus, boardroom, middenmanagement en teams.

Een klant verwoordde het zo: &samhoud helped us to be ready for digital disruption

Agile mindset & gedrag

Wij helpen organisaties met het werkzaam krijgen van de agile manier van werken door niet alleen te kijken naar processen en organisatiestructuur, maar ook naar het onderliggende gedrag dat verwacht wordt van medewerkers en leiders. In de praktijk zien wij dat organisaties bij de implementatie van agile werken vaak veel aandacht besteden aan processen en frameworks en dat ze daarbij onvoldoende oog hebben voor de bijbehorende verandering in gewenst leiderschap, mindset en gedrag. De agile manier van werken wordt vaak te oppervlakkig doorgevoerd, waardoor de gewenste positieve effecten uitblijven.

Resultaat:

 • Duurzame implementatie van een wendbare organisatie
 • Klant centraal in denken en doen
 • Een veilige basis om vrijuit te experimenteren

Wat onze klanten zeggen:

“&samhoud weet de softe kant van een verandering concreet en tastbaar te maken.”

Agile transformatie

&samhoud helpt met het inrichten en samen implementeren van een Agile transformatie. Het implementeren van een Agile manier van werken gaat niet over een nacht ijs. Het is een grootschalige verandering die consequent en met voldoende aandacht moet worden aangestuurd. Wij helpen organisaties met het werkzaam krijgen van de agile manier van werken door niet alleen te kijken naar processen en organisatiestructuur, maar ook naar het onderliggende gedrag dat verwacht wordt van medewerkers en het leiderschap. In onze aanpak zorgen we dat de organisatie zo snel mogelijk eigenaar wordt van de verandering.

Het resultaat is meetbare versnelling op de KPI’s:

 • Versnelling
 • Productiviteit
 • Effectieve en beheersbare IT spend
 • Groei in tevredenheid en aantrekkingskracht

Nieuwsgiering geworden? Luister dan naar deze podcast over de Agile transformatie binnen Albert Heijn IT.

Business – IT systeem en gedragsanalyse

Met een Business – IT systeem en gedragsanalyse brengen we de functionele en dysfunctionele patronen in de samenwerking tussen Business en IT in kaart. Wij zien vaak dat samenwerking belemmerd wordt door een combinatie van factoren. Denk bijvoorbeeld aan senior management dat besluiten neemt zonder de lange termijn consequenties voor het applicatielandschap te overzien. Of besturingsstructuren die in de huidige snelheid van technologische verandering niet langer effectief zijn. Iedereen doet zijn best maar het resultaat is vaak suboptimaal. Met de Business en IT systeem en gedragsanalyse brengen we de grondoorzaken in kaart. Daarbij faciliteren wij het moeilijke, maar essentiële gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid in het probleem.

Resultaat:

 • Overzicht functionele en dysfunctionele patronen in de samenwerking
 • Eigenaarschap voor het probleem
 • Gedragen oplossingsrichting en gezamenlijk startpunt voor verandering.

Wat onze klanten zeggen:

“We zijn gegaan van energie stoppen in interne strijd naar energie stoppen in succesvolle Tech toepassingen en klantwaarde”

Business agility scan

Met de Business Agility scan brengen we haarfijn in kaart waar een organisatie nu staat en waar kansen liggen. Agile werken is een prachtig principe en in de praktijk zien we veel voordelen. Maar we zien ook uitdagingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor afstemming tussen de teams? Hoe schaal je agile werken op? Hoe zorg je dat ook cultuur en leiderschap aligned is? De scan geeft inzicht.

Resultaat:

 • Een gedeeld beeld van de huidige mate van business agility
 • Inzicht in verschillen in perspectief van senior management
 • Gedeelde besluitvorming over doel en werkwijze
 • Data-gedreven inzicht in de voortgang van het bouwen aan business agility

Wat onze klanten zeggen:

“&samhoud zet een ijzersterk proces neer waar direct draagvlak en energie voor de benodigde verandering wordt gecreëerd.”

Confrontatiesessie & case for change

Een planmatig, constructief en confronterend gesprek met over de samenwerking tussen Business en IT.

Onze ervaring is dat gedragspatronen die een goede samenwerking in de weg staan, vaak het gevolg zijn van belemmerende overtuigingen. Zo bestaat een klassiek uitgangspunt dat IT een interne leverancier is van de business. Terwijl in de digitale wereld het kernproduct van een bedrijf juist verweven is met IT. Bij een digitale transformatie is een gedeeld vertrekpunt vanuit de verschillende perspectieven essentieel.

Wij bereiken dit door het voeren van het echte gesprek, neutraal en met heldere taal met de laag mensen die verantwoordelijk zijn voor de keuze van organisatie inrichting en technologie.

Het resultaat:

 • Inzicht in de knelpunten
 • Inzicht in de oplossingsrichtingen
 • Inzicht in het effect van ieders rol op het proces

Wat onze klanten zeggen:

“We hebben meer volwassen en evenwichtige besluitvorming inzake technologie gerelateerde projecten”

Digital transformation scan

Met de Digital Maturity Scan brengen we in kaart waar een organisatie staat op het gebied van digitale transformatie en waar kansen liggen.

Digitale transformatie gaat over aanpassen en toepassen van technologie om wendbaar, innovatief en klantgericht te zijn. Voor veel organisaties is het een grote uitdaging om digitale transformatie op een juiste manier in hun strategie te verwerken.

Succesvolle digitalisering gaat veel verder dan alleen investeren in de juiste technologie. Het is essentieel dat er in de organisatie een juiste basis staat waarbinnen technologie en innovatie centraal staan. Deze scan geeft inzicht in deze basis.

Resultaat:

 • Inzicht in de huidige gereedheid voor digitale transformatie
 • Lijst van sterke punten en verbeterpunten met betrekking tot de digitale transformatie.
 • Inzicht in mogelijke vervolgstappen.
 • Draagvlak voor de verandering

Gezamenlijk veranderverhaal en aanpak ontwikkelen

In de praktijk zien we vaak dat Business en IT ieder vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie kijken. Bij een digitale transformatie is een gedeeld vertrekpunt, vanuit de verschillende perspectieven essentieel. Een van de manieren om beelden bij elkaar te brengen is het ontwikkelen van een gezamenlijk veranderverhaal.

Wij helpen business en IT om dit gezamenlijke veranderverhaal te formuleren met aandachtspunten die nodig zijn voor succesvolle en effectieve samenwerking. Op basis van het gezamenlijk beeld van de grondoorzaken en ieders eigen rol creëren we eigenaarschap op het probleem en de oplossing.

Resultaat:

 • Gedragen veranderverhaal
 • Veranderaanpak
 • Implementatieplan / communicatie aanpak

Wat onze klanten zeggen:

“Er is meer energie, tevredenheid en trots voor wat we samen ontwikkelen”

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

Neem contact op met één van onze experts

Floris de Bruin
LinkedIn +31 (0) 30 234 86 04