Strategie, cultuur & versterken identiteit

Onze ervaring is dat succes pas ontstaat als een strategie daadwerkelijk loskomt van de tekentafel. Daarom is het cruciaal om in de ontwerpfase al strategie te verbinden met het gewenste gedrag om het vervolgens in samenhang te managen. &samhoud is expert in het maken van zo’n goed doordachte aanpak, waarbij wij kennis van organisatieverandering, gedragsverandering en business combineren. Dat heeft een zichtbare impact op de resultaten, snelheid en energie van de verandering.

Veel organisatieveranderingen slagen niet. Waarom? Vaak zien we dat de benadering te eenzijdig is. Er worden maanden besteed aan het ontwerpen van een nieuwe strategie, business model of proces, en de benodigde gedrag en cultuurverandering wordt in één werksessie ‘opgelost.’

Echter, het succes van strategieën gericht op het vergroten van wendbaarheid, klantgerichtheid, kostenbesparing, innovatie, vernieuwing, groei of  digitalisering is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen.

Om doorbraken te realiseren op strategie, cultuur en identiteit is het belangrijk het hele systeem van een organisatie te doorgronden om de juiste interventies te kunnen inzetten.

Ontwikkelen gezamenlijke identiteit en purpose

Definiëren, expliciteren en concretiseren van het waarom van de organisatie.​

​&samhoud heeft al tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen van identiteit en purpose en het tot leven brengen in de organisatie. We combineren creatieve interventies, verdiepende dialogen en energieke (virtuele) bijeenkomsten met een datagedreven proces. Hierdoor maken we dit proces schaalbaar en zorgen we voor hoge betrokkenheid. Met elke klant zetten we telkens een uniek en energiek traject neer, passend bij de eigen cultuur en werkwijze. Purpose zonder actie is lipservice, en daarom zorgen we ervoor dat het ook echt te leven komt met inspirerende communicatie en door het te vertalen naar strategische keuzes. ​

​Het resultaat: ​

 • Een helder en inspirerend verhaal over waar de organisatie voor staat en wat hun doel is, vertaald naar aantrekkelijke communicatiemiddelen​

Strategieontwikkeling en executie

Wij bieden een energiek proces waardoor de strategische richting voor iedereen helder en begrijpelijk wordt. We zorgen ervoor dat impliciete keuzes expliciet worden gemaakt. Of we richten performance sturing of portfolio management in, waardoor onderlinge samenhang en de eigen bijdrage inzichtelijk wordt. Hoe we ook helpen, gedrag heeft een centrale rol. Het proces van strategieontwikkeling en executie zelf is al een gedragsinterventie, waarbij we bijvoorbeeld zorgen voor meer eigenaarschap. En we maken concreet welk gedrag er nodig is om succesvol te zijn in de toekomst en hoe we dit ontwikkelen.

Het resultaat:

 • Een heldere koers vanuit verschillende perspectieven belicht (klant, financieel, gedrag & leiderschap, data & IT)
 • Integraal overzicht van alle strategische doelstellingen, initiatieven en projecten
 • Heldere sturing op de strategie d.m.v. dialogen over de resultaten en voortgang

Transformatie van cultuur

Cultuur gaat over zichtbaar gedrag tussen mensen, maar ook over dieperliggende overtuigingen en waarden. Middels een gedegen analyse van data én dialoog brengen we de huidige en gewenste cultuur in kaart. Om de cultuur te veranderen maken we gebruik van interventies die specifiek gericht zijn op gedragsverandering, zoals nudging en gamificatie. En we kijken hoe we het organisatie systeem zo kunnen veranderen dat het de gewenste cultuur stimuleert. Denk hierbij aan de strategie en doelstellingen, de manier waarop er wordt gestuurd, de organisatiestructuur, sociale normen, de invloed van de top van de organisatie of de beoordelingssystematiek. Die combinatie van al deze elementen zorgt voor een duurzaam resultaat. ​

​Het resultaat: ​

 • Inzicht in de huidige en gewenste cultuur​
 • Een lange termijn aanpak om de cultuur duurzaam te veranderen​

Topteams in transformatie 

Het gedrag van de top is cruciaal voor het succes van de organisatieverandering. Daarom besteden we in transformaties veel aandacht aan het begeleiden van effectieve topteams. Het effect van de eigen aansturing, het gewenste voorbeeldgedrag, de onderlinge teamdynamiek, het maken van strategische keuzes, de verbinding met de organisatie en de gewenste teamsamenstelling zijn thema’s die allemaal aan bod kunnen komen. Middels een combinatie aan interventies maken we impact: inzicht in eigen en elkaars drijfveren, verdiepende gesprekken over (dis)functionele gedragspatronen, individuele coaching of het ervaren van elkaars leiderschapsstijlen door bijvoorbeeld samen een orkest te dirigeren. Altijd in functie van de gewenste organisatieverandering en vanuit een sterke koppeling tussen inhoud en gedrag. ​

​Het resultaat:​

 • Een effectief topteam dat de organisatie succesvol door de verandering leidt ​

HR als strategisch partner in transformatie

Een nieuwe strategie of een organisatieverandering vraagt om nieuw gedrag. Wij helpen om met een integrale people strategie hier richting aan te geven. Daarin speelt HR een belangrijke rol. Wij helpen HR afdelingen om een strategische rol in verandering te pakken. Bijvoorbeeld door de people strategie samen met de business te vertalen naar duidelijke prioriteiten voor HR met een logische volgorde. Ook begeleiden wij het HR team in effectief samenwerken of helderheid krijgen in rollen en verantwoordelijkheden. Of door op inhoudelijke thema’s te versnellen en te verdiepen, zoals strategic workforce planning, talent management, duurzame inzetbaarheid, employer branding of het binden en boeien van medewerkers. ​

​Het resultaat:​

 • Een sterke HR afdeling die de verandering succesvol en op strategisch niveauversnelt​

Verandercommunicatie 

In tijden van verandering is communicatie essentieel in het laten slagen van de verandering. Veranderen gaat gepaard met emotie en deze kan worden opgevangen met de juiste boodschap, de juiste toon, het juiste beeld en geluid. En dat begint met luisteren. Want bij een verandering is het vooral van belang om dichtbij medewerkers en leidinggevenden te blijven. ​

​Een van de belangrijkste kenmerken van verandercommunicatie is de sonarfunctie: hoe resoneert een boodschap en wat is het vervolg? Bij ons staat niet het zenden centraal maar draait het om de actieve dialoog. Daarmee stimuleert verandercommunicatie ook de benodigde gedragsverandering.​

​Het resultaat: ​

 • Aansprekende verandertaal en communicatiestijl, verpakt in tekst, beeld en geluid​
 • Positieve energie en betrokkenheid bij medewerkers​
 • Het waarom, wat en hoe van de transformatie is helder voor medewerkers ​
 • Bottom-up input van medewerkers die relevant is voor de sturing van de transformatie​

De gedragskant van Post Merger Integratie

Regelmatig blijft het bedrijf nog ongewenst verdeeld in “ex-A en ex-B”. Dit gaat ten koste van  efficiency, productiviteit en kwaliteit van  dienstverlening. Een dieper begrip van cultuur en onderliggend gedrag van beide organisaties is essentieel: wat is de achtergrond, hoe groot is het risico op ongewenst gedrag en hoe formuleren we het gewenste gedrag? Hierbij kijken we niet alleen naar zichtbaar gedrag, maar ook naar waarom bepaald gedrag plaatsvindt, bijvoorbeeld de invloed van verschillende doelstellingen of verschillende sociale normen. Daarnaast is de aandacht voor het expliciteren van de strategische keuzes belangrijk voor eenduidigheid aan de top en heldere communicatie. Tot slot zorgen we ervoor dat leidinggevenden worden klaargestoomd om hun rol te pakken in de integratie. ​

​Het resultaat:​

 • Een effectieve aanpak om beide organisaties effectief te laten samenwerken en synergievoordelen te behalen​

Kostenbesparing en de gedragskant van kostenbesparing

Waarom zijn kostenprogramma’s vaak een terugkerend fenomeen in organisaties? Dat komt omdat gangbare vormen van kostenbesparing goed zijn, maar er vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met ingesleten gewoonten en overtuigingen. Die zijn sterker dan het programma en zorgen dat het uitgerolde behangpapier telkens weer terugrolt. ​

​De ‘gedragsaanpak’ op kostenbesparing heeft als doel om een blijvend effect te creëren. ​

Op basis van grondige data analyse en interviews leggen we gedragspatronen bloot die ervoor zorgen dat de kosten blijven oplopen. Vervolgens maken we samen met de organisatie een aanpak om deze gedragspatronen te verleggen. ​

​Het resultaat:​

 • Radicalere, onverwachte keuzes en verbeterrichtingen die de waarde voor de klant verhogen en kosten duurzaam verlagen

Onze succesverhalen

Samenwerken met mooie bedrijven aan complexe vraagstukken

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

Neem contact op met één van onze experts:

Wouter van Daalen
LinkedIn +31 (0) 30 234 86 04