Risicomanagement door een gedragslens en Nudging

Kenmerkend aan onze aanpak is dat deze gericht is op zowel analyse als verandering. Voor duurzame gedragsverandering is het namelijk essentieel om de diepgewortelde oorzaken van gedrag te begrijpen en op basis hiervan interveniëren. Zo voorkomen we dat het gedrag weer ‘terugveert’ naar oude ingesleten patronen en risico blijft bestaan.