Behavioural Risk Review


Exploratief onderzoek om risicovolle gedragspatronen en oorzaken daarvan te identificeren.


In een Behavioural Risk Review identificeren we patronen in gedrag (en bijbehorende oorzaken hiervan), die mogelijk tot risico’s kunnen leiden. Dit doen we met behulp van o.a. interviews, een survey, observaties en desk research. In de diepgaande analyse koppelen we patronen in gedrag met inzet van wetenschappelijke gedragsinzichten aan mogelijke risico’s. Dit resulteert in inzicht in gedragingen en oorzaken hiervan, die mogelijk kunnen leiden tot risico’s in de organisatie, en evidence-based aanbevelingen om de gedragingen en drijfveren te verbeteren om zo het risico te mitigeren.