Systeemanalyse van leiderschapsuitdaging

Om leiders niet eenmalig, maar duurzaam te ontwikkelen, is het van belang om een bredere aanpak te hebben dan alleen op individueel niveau. Dit vraagt dat we ons richten op de omgeving waarin een leider opereert. We identificeren de factoren in deze context die de ontwikkeling ondersteunen danwel tegenhouden. Een systeemanalyse geeft inzicht in de drijfveren die de gewenste verandering beïnvloeden, en geeft daarmee richting aan de interventies die van nodig zijn om de gewenste gedragsverandering te realiseren. Hierbij komt niet alleen onze expertise op het gebied van leiderschapsontwikkeling van pas, maar ook onze 30 jaar ervaring op het gebied van veranderkunde, gedragswetenschap en gamification.