Systeemverandering


Ontwikkelen van interventies waarmee de juiste condities voor gedragsverandering worden geschapen, zoals het verbeteren van performance management, aangepaste governance, het ontwikkelen van leiderschap of teams of een organisatiebrede cultuurverandering

 

Ga terug