Teamontwikkeling

De continue verandering van de huidige tijd vraagt van organisaties dat ze wendbaar en veerkrachtig zijn. Een van de essentiële factoren om goed in te spelen op veranderingen is de manier waarop teams samenwerkenzowel binnen teams als tussen teams (cross functioneel). Hoe bouw je een high performing team? En hoe zorg je dat teams onderling goed samenwerken, hun blik naar buiten richten over de grenzen van hun eigen team heen?

Om de effectiviteit van teams te vergroten ontwikkelen wij teams aan de hand van inzichten uit studies van o.a. Patrick Lencioni over High Performing Teams, Bruce Tuckman over de stadia van groepsvorming, Amy Edmondson over psychologische veiligheid, Erin Meyer over cross culturele samenwerking en Bert Hellinger over systemisch werk. Daarnaast gebruiken we onze eigen methodiek voor cross functionele samenwerking. Ook gebruiken wij de inzichten uit gamification & serious gaming bij de ontwikkeling van teams.