Transformatie van cultuur en identiteit 

Cultuur en cultuurverandering zijn veel gebruikte woorden, die (helaas) vaak negatief worden gebruikt. Vooral als het niet helder is waarom iets vastloopt of niet tot stand komt zoals beoogd neemt men het al snel in de mond. Vanuit onze overtuiging is het belangrijk om ook op de kracht van een cultuur in te zetten en deze te vergroten. Daar waar men ontevreden is over hoe de organisatie zich collectief gedraagt is het zaak dit goed te doorgronden en terug te brengen naar daadwerkelijk, feitelijk gedrag. Hieraan kan gewerkt, verbeterd en ontwikkeld worden! Een unieke combinatie van Nudging, Gamification, Leiderschap, (Persoonlijke) visie, maar ook  Organisatie inrichting en sturing vormen dan dikwijls de route naar het structureel verleggen van gedragingen die nu en in de toekomst niet meer effectief zijn.