Vertaling van strategie naar sturing, besturing en portfoliomanagement 

De werking van portfolioboards en portfoliomanagement is in de praktijk regelmatig moeizaam omdat er natuurlijke ‘gedrags-biases’ in het spel komen als het ergens om draait. Een gedragsaanpak of scan naar de werking van portfoliomanagement levert goede zichten op om geld effectiever te besteden en te richten op de strategie. Zo wordt de effectiviteit van elke euro die aan verandering en vernieuwing van de organisatie wordt uitgegeven verhoogd en de verandercapaciteit vergroot.