Solving strategic challenges through the behaviour of people

In 2013 is een ambitieuze visie en strategische richting bepaald voor 2020. In 2019 zijn onderstaande strategische doelen op alle onderdelen waargemaakt, wat in 2013 als onwaarschijnlijk werd beschouwd. De medewerkers van vinden DELA anno 2020 een lerende organisatie en is de geloofwaardigheid van het management verbeterd.

 • Op het Mens perspectief was het doel om #1 Great Place to Work te worden. Gerealiseerd: 3 keer #1 in Nederland en 1 keer #5 in Europa
 • Op het Leden perspectief was het doel om een NPS te halen boven 25. Geraliseerd: NPS 60
 • Op het Omgeving perspectief was het doel om onder niet-leden 3 keer minimaal 70 te halen. Gerealiseerd: 6 maanden op rij minimaal 70.
 • Op het Finance perspectief was het doel altijd winstdeling waar te maken. Gerealiseerd: altijd winstdeling met aanpassing businessmodel

De medewerkers van vinden DELA anno 2020 een lerende organisatie en is de geloofwaardigheid van het management verbeterd.

 • Op het Mens perspectief was het doel om #1 Great Place to Work te worden. Gerealiseerd: 3 keer #1 in Nederland en 1 keer #5 in Europa
 • Op het Leden perspectief was het doel om een NPS te halen boven 25. Geraliseerd: NPS 60
 • Op het Omgeving perspectief was het doel om onder niet-leden 3 keer minimaal 70 te halen. Gerealiseerd: 6 maanden op rij minimaal 70.
 • Op het Finance perspectief was het doel altijd winstdeling waar te maken. Gerealiseerd: altijd winstdeling met aanpassing businessmodel

Rounded button

Strategie, cultuur & versterken identiteit

Het succes van strategieën  gericht op het vergroten van wendbaarheid, klantgerichtheid, kostenbesparing, innovatie, vernieuwing, groei, digitalisering, nieuwe businessmodellen, portfoliomanagement of het leven en naleven van de ‘purpose’ is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen. Om doorbraken te realiseren op Strategie, cultuur en identiteit is het belangrijk het hele systeem van een organisatie in het vizier te houden en vanuit begrip en verbondenheid daarmee te werk te gaan.

Strategische vraagstukken

Waar wij bij kunnen helpen

Klantcase

Samenwerken met mooie bedrijven

Inspiratie

De beste artikelen van onze experts

Risicomanagement door een gedraglens

Het succes van strategieën  gericht op het vergroten van wendbaarheid, klantgerichtheid, kostenbesparing, innovatie, vernieuwing, groei, digitalisering, nieuwe businessmodellen, portfoliomanagement of het leven en naleven van de ‘purpose’ is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen. Om doorbraken te realiseren op Strategie, cultuur en identiteit is het belangrijk het hele systeem van een organisatie in het vizier te houden en vanuit begrip en verbondenheid daarmee te werk te gaan.

Risicomanagement door een gedraglens

Het succes van strategieën  gericht op het vergroten van wendbaarheid, klantgerichtheid, kostenbesparing, innovatie, vernieuwing, groei, digitalisering, nieuwe businessmodellen, portfoliomanagement of het leven en naleven van de ‘purpose’ is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen. Om doorbraken te realiseren op Strategie, cultuur en identiteit is het belangrijk het hele systeem van een organisatie in het vizier te houden en vanuit begrip en verbondenheid daarmee te werk te gaan.

Strategische vraagstukken

Waar wij bij kunnen helpen

Klantcase

Samenwerken met mooie bedrijven

“Together we build a brighter future. We achieve breakthroughs by inspiring and connecting people”.

Dat is ons hogere doel. Dit leven wij door de manier waarop wij werken voor en met onze klanten. Wij helpen klanten om vanuit hun visie impact te maken op voor hen belangrijke maatschappelijke thema’s.

Daarnaast dragen we bij met onze Brighter Future Agenda. Door middel van deze agenda bouwen we aan een Brighter Future voor de maatschappij door mensen kansen te geven hun talenten te ontplooien.

Lees ons verhaal

De gedragskant van Post Merger Integratie

Het is een uitdaging gebleken na veel fusies en overnames om ook in de samenwerking van twee organisaties te kapitaliseren op de voordelen van het samengaan. Regelmatig blijft het bedrijf nog ongewenst verdeeld in “Oranje en Blauw”, “Noord en Zuid”, “ex-A en ex-B”. Dit leidt tot inefficiënties, afname van productiviteit of dienstverleningsniveau en onvoldoende synergie. Een expliciete agenda om de gewenste effecten op gedrag, vormgegeven in verbinding met de milestones van de integratie biedt een enorme kans voor versnelling op dit vlak.  Een dieper begrip van de gedragingen en de cultuur van de organisaties, waar het vandaan komt en welke kansen en risico’s daarmee ontstaan is essentieel. Daarbij is de aandacht voor het expliciteren van de strategische keuzes belangrijk voor eenduidigheid aan de top en een goede, oprechte communicatie-aanpak. Als leidinggevenden hiermee ook goed voorbereid worden op de beweging, telt het allemaal op, en is de kans op het behalen van de doelstellingen van de fusie en integratie aanzienlijk vergroot.

Kostenbesparing en gedrag

De gangbare vormen van kostenbesparing hebben ieder hun effect op kosten en op de organisatie. Vaak hebben zij het nadeel dat de genomen maatregelen worden ingehaald door ingesleten gewoonten en overtuigingen, die maken dat kostenprogramma’s een terugkerend fenomeen worden. De ‘gedragsaanpak’ op kostenbesparing heeft als doel om een blijvend effect te creëren. Vanuit de ambitie om gedragspatronen in de organisatie te verleggen komt de organisatie regelmatig uit op radicalere, onverwachte keuzes en verbeterrichtingen die de waarde voor klant en medewerkers verhogen en kosten verlagen.

Ontwikkelen van identiteit en purpose

Strategieontwikkeling en executie

Wij bieden een energiek proces waardoor de strategische richting voor iedereen helder en begrijpelijk wordt. We zorgen ervoor dat impliciete keuzes expliciet worden gemaakt. Of we richten performance sturing of portfolio management in, waardoor onderlinge samenhang en de eigen bijdrage inzichtelijk wordt. Hoe we ook helpen, gedrag heeft een centrale rol. Het proces van strategieontwikkeling en executie zelf is al een gedragsinterventie, waarbij we bijvoorbeeld zorgen voor meer eigenaarschap. En we maken concreet welk gedrag er nodig is om succesvol te zijn in de toekomst en hoe we dit ontwikkelen.

Het resultaat:

 • Een heldere koers vanuit verschillende perspectieven belicht (klant, financieel, gedrag & leiderschap, data & IT)
 • Integraal overzicht van alle strategische doelstellingen, initiatieven en projecten
 • Heldere sturing op de strategie d.m.v. dialogen over de resultaten en voortgang

Topteam(s) in transformatie

Niet alleen de beslissingen, maar ook het gedrag en de overtuigingen van een Topteam hebben altijd bedoelde en onbedoelde effecten op de organisatie waar zij leiding aan geven. Voor organisaties in transformatie is het extra belangrijk dat de top zich bewust is van beide effecten. Hierdoor kunnen zij, al dan niet in teamverband, hun kracht vergroten om de transformatie van de organisatie te faciliteren en te leiden. Het is vanuit datzelfde perspectief ook van belang dat zij blijvend worden uitgedaagd om hun eigen gedragspatronen te verleggen of zichtbaar effectiever in te zetten.

Transformatie van cultuur en identiteit

Verandercommunicatie

In tijden van verandering is communicatie essentieel in het laten slagen van de verandering. Veranderen gaat gepaard met emotie en deze moet je dan ook vatten met communicatie. Daarom is het van belang om over te gaan van zenden naar de actieve dialoog voeren; de dialoog is essentieel om met elkaar aan een goede basis te bouwen. Verandercommunicatie gaat over vertellen, peilen hoe een organisatie erbij staat en over gedrag. Over verbinding binnen de organisatie, met de mensen binnen de organisatie.

Vertaling van strategie naar sturing, besturing en portfoliomanagement

De werking van portfolioboards en portfoliomanagement is in de praktijk regelmatig moeizaam omdat er natuurlijke ‘gedrags-biases’ in het spel komen als het ergens om draait. Een gedragsaanpak of scan naar de werking van portfoliomanagement levert goede zichten op om geld effectiever te besteden en te richten op de strategie. Zo wordt de effectiviteit van elke euro die aan verandering en vernieuwing van de organisatie wordt uitgegeven verhoogd en de verandercapaciteit vergroot.

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op dan bespreken we het samen.

Femke de Vries
LinkedIn +31 (0) 30 234 86 04

Welk vraagstuk speelt in jouw organisatie? Neem contact met ons op dan bespreken we het samen.

Femke de Vries
LinkedIn +31 (0) 30 234 86 04
“ Nog steeds zijn we continu met elkaar in dialoog en kijken samen of we nog goed op koers liggen. We gebruiken hiervoor een kort-cyclische methode, waarmee we elkaar gericht informeren en verdieping zoeken als dat nodig is. ”

Directeur P&O na winnen Great Place to Work Nederland