Terug naar inspiratie overzicht

Waarom werken aan motivatie juist nu belangrijk is!

De bekende zelf-determinatie theorie (Edward Deci & Richard Ryan) beschrijft drie ‘drivers’ voor intrinsieke motivatie: autonomie, betrokkenheid en competentie. Gemotiveerde individuen en teams zijn zeer waardevol voor organisaties, dat laten diverse onderzoeken naar de positieve impact van betrokken medewerkers op organisaties zien. Een bedrijf met betrokken medewerkers heeft een hoger rendement, is winstgevender, productiever en heeft betere klant beoordelingen dan bedrijven die lagere scores op betrokkenheid laten zien. Daarnaast zorgt het voor lagere doorloopcijfers en minder absentisme, waardoor kosten bespaard blijven (Gallup, 2012 en Smarp 2020). Inspelen op deze motivational drivers als leidinggevende loont dus.

Echter, in deze COVID- 19 crisis waarin medewerkers zoveel mogelijk vanaf huis werken, is het uitdagend om het motivatieniveau van medewerkers te stimuleren. Een recent artikel van de Harvard Business Review laat zien dat mensen die vanuit huis werken minder gemotiveerd zijn dan mensen die vanuit kantoor werken. Bovendien, waren de mensen die geen keuze hadden in waar ze gingen werken, het minst gemotiveerd. Hiervoor werden drie negatieve motivatoren gedefinieerd: emotionele druk, economische druk en inertie in werk. Naast deze negatieve motivatoren zien wij ook andere verklaringen. De nieuwe situatie kan zorgen voor verminderde motivatie doordat medewerkers het gevoel van verbinding missen en hierdoor een psychologische afstand ontstaat met collega’s en het werk. Deze psychologische afstand werkt demotiverend, omdat mensen van nature sociale wezens zijn. Daarnaast hebben leidinggevenden in een crisissituatie de neiging om transactioneel leiderschap te tonen, ook wel de zogenoemde ‘crisisreflex’, waardoor leidinggevenden meer sturend, directief en controlerend gedrag laten zien. Dit kan op korte termijn een zeer effectieve respons zijn maar op de langere termijn zeker niet. Juist nu, in de volgende fase van de crisis (business as unusual) waarin verstoringen in medewerkersrelaties een risico zijn, zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid geven, en inspiratie brengen zeer belangrijk om medewerkers gemotiveerd te houden. Tot slot is het belangrijk om je eigen bijdrage aan het team- of businessresultaat te herkennen en het gevoel te hebben dat je werk onderdeel is van ‘iets groters’. Werken op afstand bemoeilijkt dit en zorgt ervoor dat beide minder zichtbaar zijn. Bovenstaande voorbeelden spelen in op de motivational drivers van de zelf-determinatie theorie: autonomie, betrokkenheid en competentie. Daniel Pink voegt hier een vierde aan toe: purpose, een driver die juist nu enorme impact kan hebben op motivatie.

Als leidinggevende is het van belang om hier bewust mee aan de slag te gaan, juist nu in deze tweede fase van de crisis. Dit kan door te interveniëren op deze vier ‘motivational drivers’ bijvoorbeeld door het uitzetten van een stemmingsmeter. Hiermee kun je al leider de gevoelens en emoties van je medewerkers via een korte pulse check meten. Thema’s die aanbod komen zijn: vertrouwen in de organisatie, betrokkenheid, energie, werk/privé balans, teamdynamiek en betekenisvol werk. Daarnaast is het waarborgen van een psychologisch veilige cultuur in het team belangrijk. Hierdoor gaan teamleden zich uitspreken waardoor kennis meer gedeeld wordt, wat weer leidt tot meer betrokkenheid en commitment. Bovendien is deze periode hét moment om gebruik te maken van de reflectie- en denkkracht van je medewerkers om zo digitaal een purpose voor de organisatie te ontwikkelen (zie dit artikel voor meer informatie). Tot slot is het gebruik van gamification een effectieve en fun manier om medewerkers te motiveren. Via een game kunnen medewerkers in een veilige setting vaardigheden aanleren terwijl de game zo ontworpen is om de speler in een volledige status van ‘flow’ te brengen zodat spelers gemotiveerd blijven (Wil je hier meer over weten? Neem contact op met &ranj).

Herken jij bovenstaand en ben je benieuwd naar meer handvatten om motivatie van medewerkers op afstand te verhogen? Neem dan contact op.

Zie dit artikel voor meer informatie.

Auteurs: Roosmaryn Spliet en Jotta Schattefor

Gerelateerde artikelen