Wij zijn goed in

Solving strategic challenges through the behaviour of people. We inspire and connect.

 

De sleutel voor het succes van organisaties ligt in menselijk gedrag. Toch zoeken leiders de oplossing voor strategische vraagstukken vaak in organisatorische veranderingen, systemen en processen.  

Strategische vraagstukken benaderen we integraal vanuit de volgende expertises:  

Strategie, cultuur en versterken identiteit

Risicomanagement door een gedragslens

business & it alignment

leiderschap & team

 

Strategie, cultuur en versterken identiteit

Een nieuwe strategische richting vraagt altijd om nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag. Om niet alleen op papier een succesvolle strategie te hebben, maar het succes ook van de tekentafel te krijgen, is het cruciaal om strategie en gedrag in samenhang te ontwerpen en te managen. De transformatie van een organisatie vindt dan niet alleen plaats op de businesskant van de strategie, maar cultuur en identiteit bewegen mee. In de praktijk zien wij vaak dat de nadruk teveel op één van beide kanten ligt. Wij zijn ervan overtuigd dat in een goed doordachte aanpak beide elementen elkaar enorm versterken, met een zichtbare impact op de resultaten, snelheid en energie van de verandering.

Lees meer over hoe wij kijken naar vraagstukken rondom Strategie, cultuur en versterken identiteit.

Scroll voor meer

Risicomanagement door een gedragslens

Risicomanagement is vaak gericht op formele processen, structuren en protocollen. Maar het alleen naleven van processen, inzetten van controles en inrichten van systemen biedt geen garantie voor effectief risicomanagement. Het gedrag van medewerkers is namelijk complex en kan, ongewild, tot problemen leiden.

Wij helpen je om toekomstige problemen te voorkomen door het blootleggen van risico’s van gedrag. Dit doen we door de diepgewortelde oorzaken van huidige gedragspatronen te analyseren en hierop te interveniëren, bijvoorbeeld door de inzet van gamification en nudging.

Lees meer over wat kenmerkend is voor onze aanpak.

Scroll voor meer

Risicomanagement door een gedragslens

Waar wij bij kunnen helpen:

 

Neem contact op met één van onze experts, Femke de Vries via f.devries@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04.

Scroll voor meer

Business en IT alignment

Business en IT, op papier is het een perfect huwelijk.

Om als succesvolle innovator uit de digitale wapenwedloop te komen is een soepele en hechte samenwerking tussen de tech experts en de medewerkers met alle kennis van de klanten, producten en bedrijfsprocessen, essentieel. Diep ingesleten gedragspatronen, misconcepties en moeizame relaties kunnen alle goede digitale ambities helaas makkelijk onderuit halen. &samhoud is expert in het blootleggen en veranderen van zulke gedragspatronen. We brengen IT met de rest van de organisatie samen zodat het geheel effectiever wordt. Daarbij zorgen we dat de IT uitgaven in de grip blijven en de business nauw betrokken blijft.

Lees meer over hoe wij kijken naar vraagstukken rondom Business en IT alignment

 

Scroll voor meer

Business en IT alignment

Waar wij bij kunnen helpen:

  • Kracht van technologie beter benutten door de verbinding tussen IT en business collega’s te optimaliseren 
  • De functionele en dysfunctionele patronen in de samenwerking tussen Business en IT haarscherp in kaart brengen 
  • Eigenaarschap creëren voor de achterliggende problemen in de samenwerking, door het moeilijke, maar essentiële gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid in de samenwerking te voeren 
  • Ontwerpen van de ideale cultuur en bedrijfsstructuur waarin business en IT optimaal samenwerken in wederzijdse betrokkenheid 
  • Ontwerpen van een veranderaanpak en faciliteren bij de implementatie. Met energie en inspiratie bouwen we samen aan vertrouwen en communicatie 
  • Zorgen dat Agile op grote schaal werkt, met focus op achterliggende principes passend bij jullie organisatiecontext 

Neem contact op met één van onze experts, Floris de Bruin  via f.debruin@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04.

 

Scroll voor meer

Leiderschap en Team

“You design a decent process, and people still don’t act as you expected”

Wie kent dat niet? Leiders die een inspirerend programma hebben gevolgd en vol goede intenties aan de slag willen gaan met alles wat ze geleerd hebben. Maar als ze terug gaan naar de werkvloer, blijkt het toch weerbarstig om deze gedragsverandering te realiseren. Vaak zit leiderschapsontwikkeling goed in elkaar, maar maakt de context om de leiders heen het ingewikkeld om het nieuw geleerde gedrag toe te (blijven) passen. Voor duurzame leiderschapsontwikkeling die bijdraagt aan de realisatie van de strategie, is het van belang om naast het individu, ook breder te kijken naar de context.

 

 

Scroll voor meer

Leiderschap en Team

Waar wij bij kunnen helpen:

Neem contact op met één van onze experts Roosmaryn Spliet via r.spliet@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04.