Wij zijn goed in

Solving strategic challenges through the behaviour of people. We inspire and connect.

 

De sleutel voor het succes van organisaties ligt in menselijk gedrag. Toch zoeken leiders de oplossing voor strategische vraagstukken vaak in organisatorische veranderingen, systemen en processen.  

Strategische vraagstukken benaderen we integraal vanuit de volgende expertises:  

Strategie, cultuur en versterken identiteit

Risicomanagement door een gedragslens

business & it alignment

leiderschap & team

 

Strategie, cultuur en versterken identiteit

Een nieuwe strategische richting vraagt altijd om nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag. Om niet alleen op papier een succesvolle strategie te hebben, maar het succes ook van de tekentafel te krijgen, is het cruciaal om strategie en gedrag in samenhang te ontwerpen en te managen. De transformatie van een organisatie vindt dan niet alleen plaats op de businesskant van de strategie, maar cultuur en identiteit bewegen mee. In de praktijk zien wij vaak dat de nadruk teveel op één van beide kanten ligt. Wij zijn ervan overtuigd dat in een goed doordachte aanpak beide elementen elkaar enorm versterken, met een zichtbare impact op de resultaten, snelheid en energie van de verandering.

Lees meer over hoe wij kijken naar vraagstukken rondom Strategie, cultuur en versterken identiteit.

Scroll voor meer

Risicomanagement door een gedragslens

Risicomanagement is vaak gericht op formele processen, structuren en protocollen. Maar het alleen naleven van processen, inzetten van controles en inrichten van systemen biedt geen garantie voor effectief risicomanagement. Het gedrag van medewerkers is namelijk complex en kan, ongewild, tot problemen leiden.

Wij helpen je om toekomstige problemen te voorkomen door het blootleggen van risico’s van gedrag. Dit doen we door de diepgewortelde oorzaken van huidige gedragspatronen te analyseren en hierop te interveniëren, bijvoorbeeld door de inzet van gamification en nudging.

Lees meer over wat kenmerkend is voor onze aanpak.

Scroll voor meer

Business en IT alignment

Maak van Business en IT wel een succesvolle combinatie voor innovatie

Regelmatig spreken we klanten waar de business zich niet geholpen en IT zich niet begrepen voelt. De business vindt IT te duur, heeft geen grip en ziet te weinig waarde voor investeringen. IT vindt de business onduidelijk en inconsistent. Diep ingesleten gedragspatronen, misconcepties en moeizame relaties halen alle digitale ambities gemakkelijk onderuit. Dat leidt meestal niet tot innovatie maar wel tot complexe sturing, kunstmatige harmonie en een inflexibel IT-landschap. Herkenbaar?

&samhoud is expert in het verbinden van deze twee werelden. Door niet functionerende gedragspatronen te veranderen, vergroten we wederzijds begrip, wendbaarheid en effectiviteit. En versterken we de digitale innovatiekracht van jouw onderneming.

Wat onze klanten zeggen: 
“We hebben een versterkte concurrentiekracht in een digitaliserende wereld: &samhoud helped us to be ready for disruption”

Lees meer over hoe wij kijken naar vraagstukken rondom Business en IT alignment

 

Scroll voor meer

Business en IT alignment

Waar wij bij kunnen helpen:

Neem contact op met één van onze experts, Floris de Bruin  via f.debruin@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04.

 

Scroll voor meer

Leiderschap en Team

“You design a decent process, and people still don’t act as you expected”

Misschien herken je dit? Leiders die een inspirerend programma hebben gevolgd en vol goede intenties aan de slag willen gaan met wat ze hebben geleerd. Maar als ze terug gaan naar de werkvloer, blijkt het toch weerbarstig om deze gedragsverandering te realiseren. Vaak maakt de context om de leiders heen het ingewikkeld om intenties te vertalen in gedrag in de praktijk en het nieuw geleerde gedrag toe te (blijven) passen. Voor duurzame leiderschapsontwikkeling die bijdraagt aan het succesvol aangaan van strategische uitdagingen, is het daarom van belang om aandacht te hebben voor zowel de individuele leider, het collectief van leiders samen en ook breder te kijken naar de context.

 

 

Scroll voor meer

Leiderschap en Team

Waar wij bij kunnen helpen:

Neem contact op met één van onze experts Roosmaryn Spliet via r.spliet@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04.