Wij zijn goed in

Solving strategic challenges through the behaviour of people. We inspire and connect.

 

De sleutel voor het succes van organisaties ligt in menselijk gedrag. Toch zoeken leiders de oplossing voor strategische vraagstukken vaak in organisatorische veranderingen, systemen en processen.  

Strategische vraagstukken benaderen we integraal vanuit de volgende expertises:  

Strategie, cultuur en versterken identiteit

Risicomanagement door een gedragslens

business & it alignment

leiderschap & team

 

Strategie, cultuur en versterken identiteit

Een nieuwe strategische richting vraagt altijd om nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag. Om niet alleen op papier een succesvolle strategie te hebben, maar het succes ook van de tekentafel te krijgen, is het cruciaal om strategie en gedrag in samenhang te ontwerpen en te managen. De transformatie van een organisatie vindt dan niet alleen plaats op de businesskant van de strategie, maar cultuur en identiteit bewegen mee. In de praktijk zien wij vaak dat de nadruk teveel op één van beide kanten ligt. Wij zijn ervan overtuigd dat in een goed doordachte aanpak beide elementen elkaar enorm versterken, met een zichtbare impact op de resultaten, snelheid en energie van de verandering.

Lees meer over hoe wij kijken naar vraagstukken rondom Strategie, cultuur en versterken identiteit.

Scroll voor meer

Risicomanagement door een gedragslens

Risicomanagement is vaak gericht op formele processen, structuren en protocollen. Maar het alleen naleven van processen, inzetten van controles en inrichten van systemen biedt geen garantie voor effectief risicomanagement. Het gedrag van medewerkers is namelijk complex en kan, ongewild, tot problemen leiden.

Wij helpen je om toekomstige problemen te voorkomen door het blootleggen van risico’s van gedrag. Dit doen we door de diepgewortelde oorzaken van huidige gedragspatronen te analyseren en hierop te interveniëren, bijvoorbeeld door de inzet van gamification en nudging.

Lees meer over wat kenmerkend is voor onze aanpak.

Scroll voor meer

Business en IT alignment

Vergroten van innovatiekracht door het verbinden van business en IT

Staat jouw strategie vol met termen zoals ‘Tech-driven’, ‘Business Agility’ en ‘Digitalisation’, maar zie je in de praktijk te weinig fundamentele verbeteringen in de kwaliteit en snelheid waarmee producten, systemen en services voor klanten worden ontwikkeld? Zonde en onwenselijk natuurlijk, maar hierin sta je zeker niet alleen. Zeer regelmatig komen we in gesprek met klanten waarbij de business zich niet geholpen en IT zich niet begrepen voelt. De business vindt IT te duur, heeft geen grip en ziet te weinig waarde voor investeringen. IT vindt de business onduidelijk, inconsistent en heeft moeite om de brug te slaan tussen businessbesluiten en technologische consequenties. De verwarring en frustratie die hieruit volgt vertaald zich veelal in complexe sturing, kunstmatige harmonie doordat constructief conflict wordt vermeden en een ingewikkeld en duur IT landschap. Dit alles resulteert in een situatie waarin innovatie vertraagt in plaats van versneld.

Om als succesvolle innovator uit de huidige digitale wapenwedloop te komen is een soepele en hechte samenwerking tussen tech experts en andere collega’s uit de organisatie essentieel. Diep ingesleten gedragspatronen, misconcepties en moeizame relaties kunnen alle digitale ambities helaas makkelijk onderuit halen. Het investeren van 1 a 2% van het change budget in het optimaliseren van de samenwerking werkt als een krachtige hefboom op de waarde die uit de andere 98% wordt gehaald.

&samhoud is expert in het blootleggen en veranderen van dysfunctionele gedragspatronen. We brengen IT met de rest van de organisatie samen zodat het geheel effectiever wordt. We spreken de taal van de CEO en CIO, maar ook van middenmanagement en teams. Zonder partij te kiezen, met oog voor het geheel. Langs de as van de inhoud. Het geheel effectief laten werken.

Wat onze klanten zeggen:
“We hebben een versterkte concurrentiekracht in digitaliserende wereld: &samhoud helped us to be ready for disruption”

Lees meer over hoe wij kijken naar vraagstukken rondom Business en IT alignment

 

Scroll voor meer

Business en IT alignment

Waar wij bij kunnen helpen:

  • Business – IT systeem en gedragsanalyse
  • Business agility scan
  • Digital transformation scan
  • Senior management op 1 lijn door middel van een confrontatiesessie
  • Ontwikkelen van een gezamenlijk veranderverhaal en aanpak
  • Doorbreken van dysfunctioneel gedrag door herontwerp van de business-IT samenwerkingsketen
  • Ontwikkelen van Agile en digital mindset & gedrag

Neem contact op met één van onze experts, Floris de Bruin  via f.debruin@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04.

 

Scroll voor meer

Leiderschap en Team

“You design a decent process, and people still don’t act as you expected”

Misschien herken je dit? Leiders die een inspirerend programma hebben gevolgd en vol goede intenties aan de slag willen gaan met wat ze hebben geleerd. Maar als ze terug gaan naar de werkvloer, blijkt het toch weerbarstig om deze gedragsverandering te realiseren. Vaak maakt de context om de leiders heen het ingewikkeld om intenties te vertalen in gedrag in de praktijk en het nieuw geleerde gedrag toe te (blijven) passen. Voor duurzame leiderschapsontwikkeling die bijdraagt aan het succesvol aangaan van strategische uitdagingen, is het daarom van belang om aandacht te hebben voor zowel de individuele leider, het collectief van leiders samen en ook breder te kijken naar de context.

 

 

Scroll voor meer

Leiderschap en Team

Waar wij bij kunnen helpen:

Neem contact op met één van onze experts Roosmaryn Spliet via r.spliet@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04.