Board Effectiveness Scan


De effectiviteit van een bestuur evalueren met specifieke aandacht voor gedrag.

In een Board Effectiveness Scan voeren we een evaluatie van de effectiviteit van een bestuur (bijv. een Raad van Commissarissen) uit, met speciale aandacht voor gedrag. De focus ligt daarbij vaak op het in beeld brengen van huidige patronen in gedrag die geadresseerd kunnen worden om de effectiviteit van het bestuur te vergroten. Een Board Effectiveness Scan resulteert in inzicht in patronen in gedrag, een uitleg van de link tussen gedragspatronen en mogelijke risico’s voor de effectiviteit van het bestuur, en een lijst met aanbevelingen voor het vergroten van de effectiviteit van het bestuur vanuit gedragsoogpunt.