Business en IT alignment

Vergroten van innovatiekracht door het verbinden van business en IT

Staat jouw strategie vol met termen zoals ‘Tech-driven’, ‘Business Agility’ en ‘Digitalisation’, maar zie je in de praktijk te weinig fundamentele verbeteringen in de kwaliteit en snelheid waarmee producten, systemen en services voor klanten worden ontwikkeld? Zonde en onwenselijk natuurlijk, maar hierin sta je zeker niet alleen. Zeer regelmatig komen we in gesprek met klanten waarbij de business zich niet geholpen en IT zich niet begrepen voelt. De business vindt IT te duur, heeft geen grip en ziet te weinig waarde voor investeringen. IT vindt de business onduidelijk, inconsistent en heeft moeite om de brug te slaan tussen businessbesluiten en technologische consequenties. De verwarring en frustratie die hieruit volgt vertaald zich veelal in complexe sturing, kunstmatige harmonie doordat constructief conflict wordt vermeden en een ingewikkeld en duur IT landschap. Dit alles resulteert in een situatie waarin innovatie vertraagt in plaats van versneld.

Om als succesvolle innovator uit de huidige digitale wapenwedloop te komen is een soepele en hechte samenwerking tussen tech experts en andere collega’s uit de organisatie essentieel. Diep ingesleten gedragspatronen, misconcepties en moeizame relaties kunnen alle digitale ambities helaas makkelijk onderuit halen. Het investeren van 1 a 2% van het change budget in het optimaliseren van de samenwerking werkt als een krachtige hefboom op de waarde die uit de andere 98% wordt gehaald.

&samhoud is expert in het blootleggen en veranderen van dysfunctionele gedragspatronen. We brengen IT met de rest van de organisatie samen zodat het geheel effectiever wordt. We spreken de taal van de CEO en CIO, maar ook van middenmanagement en teams. Zonder partij te kiezen, met oog voor het geheel. Langs de as van de inhoud. Het geheel effectief laten werken.

Wat onze klanten zeggen:
“We hebben een versterkte concurrentiekracht in digitaliserende wereld: &samhoud helped us to be ready for disruption:

  • &samhoud onderscheidt zich in het realiseren van doorbraken in de verbinding tussen business en IT.
    Wij pakken de grondoorzaak van het probleem aan: samenwerking en gedrag is geen sluitpost, maar kern en startpunt van de oplossing. Technologie en processen creëren zichzelf namelijk niet.
  • Wij bieden een neutraal perspectief. We spreken de taal van de CEO en CIO, en snappen hoe complex het vraagstuk is. We kiezen geen kant in de discussie, maar zorgen voor onderlinge verbinding
  • We challengen en verbinden op alle niveaus, boardroom, middenmanagement en teams i.c.m aandacht voor strategie en de werkelijkheid op dit moment (e.g. de CEO en CTO zijn bezig met AI strategie v6 terwijl mensen thuis nog niet kunnen inloggen)
  • Onze aanpak is gericht op een duurzame oplossing. We bieden maatwerk (don’t fix what isn’t broken) en zijn onafhankelijk, mede doordat we geen belang bij meer of minder IT-investeringen