Gedragsverandering en Nudging

Gedragsverandering
Op basis van design-thinking ontwerpen van nudge-principes (subtiele triggers die gedrag veranderen) of gamification-principes (spelelementen in de dagelijkse realiteit)

Bij gedragsveranderingstrajecten maken we bijvoorbeeld gebruik van:

  • Nudges. Dit zijn triggers die subtiel gedrag veranderen bij mensen, meestal zonder dat de person die genudged wordt zich er bewust van is. Ze worden steeds vaker gebruikt als een effectieve gedragsverandering techniek omdat ze meestal weinig kosten en relatief veel impact hebben. Nudges kunnen digitaal en niet-digitaal zijn.
  • Gamification. Dit is een bewezen methode die meer en meer organisaties gebruiken wanneer ze te maken hebben met gedragsverandering. Gaming elementen worden geïmplementeerd in de dagelijkse werkzaamheden en zijn daardoor een relevante en motiverende manier om nieuw gedrag te oefenen.  Gamifications kunnen digitaal en niet-digitaal zijn.

Deze methodes zetten we bijvoorbeeld in bij het ontwerpen van creatieve oplossingen voor diverse strategische vragen, zoals:

  • Vergroten van vitaliteit onder medewerkers
  • Stimuleren van kennis delen en samenwerken
  • Verbeteren van commerciële performance
  • Vergroten van effectiviteit van (compliance)processen