Strategie, cultuur en versterken identiteit

Culture eats strategy for breakfast. Deze uitspraak van Business Management expert Peter Drucker, is voor velen bekend en voor sommigen misschien wat vaag. In de praktijk loopt echter vrijwel iedereen die verandering en vernieuwing wil brengen er tegenaan. Het succes van strategieën  gericht op het vergroten van wendbaarheid, klantgerichtheid, kostenbesparing, innovatie, vernieuwing, groei, digitalisering, nieuwe businessmodellen, portfoliomanagement of het leven en naleven van de ‘purpose’ is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen.

Veel organisaties lopen hier vast.  Al zijn de strategie en de doelstellingen nog zo goed doordacht, uiteindelijk lijkt het alsof zij tegen een denkbeeldige muur aanlopen en poppen bekende gedragspatronen gewoon weer op in een nieuw jasje!

Om dit voor te zijn houden wij in onze aanpak al rekening met de gedragscomponent  in de fase waar strategieën worden vormgegeven. Hiermee wordt de kans op succes en versnelling aanzienlijk vergroot. Ook als de strategie al in uitvoering is weten wij doorbraken te realiseren door samen met onze klanten te ontdekken hoe de strategie wel tot stand gebracht kan worden of versneld uitgevoerd door te kijken door de ‘gedragslens’. Wij combineren hierbij onze diepgaande kennis en methoden voor verandering met onze kennis van het organisatiesysteem en de business om met onze klanten een aanpak op maat van de situatie te ontwerpen en te realiseren.

Om doorbraken te realiseren op Strategie, cultuur en identiteit is het belangrijk het hele systeem van een organisatie in het vizier te houden en vanuit begrip en verbondenheid daarmee te werk te gaan.

Neem contact op met een van onze experts via info@samhoud.com of +31 (0) 30 234 86 04